Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 22 2014

.

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties

Dreesseminar: minder zorg om vergrijzing

Op 30 september promoveert Geng Niu aan de Univer­
siteit van Tilburg op zijn proefschrift Essays on subjective
expectations and mortality trends. Zijn promotoren zijn Ber­
trand Melenberg en Arthur van Soest. De plechtigheid
vindt plaats in de Ruth Firstzaal van het Cobbenhagen­
gebouw van de universiteit en begint om 10.15 uur.

Op 7 oktober discussiëren Bas ter Weel (CPB), Harrie Verbon (UvT) en Ward Romp
(UvA) onder leiding van Ernst van Koesveld (Ministerie van Financiën) over de jong­
ste vergrijzingsstudie van het CPB. De seminar vindt plaats bij de Rijksacademie voor
Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en begint om 14.00 uur.

Op 7 oktober promoveert Francisco
Urzúa Infante aan de Universiteit van
Tilburg op zijn proefschrift Essays on ownership and control. Zijn promotor is Luc
Renneboog en zijn copromotoren zijn
Marco Da Rin en Fabio Braggion. De plechtigheid vindt
plaats in de Ruth Firstzaal van het Cobbenhagengebouw
van de universiteit en begint om 10.15 uur.
Op 8 oktober promoveert Alexander de Roode aan de Uni­
versiteit van Tilburg op zijn proefschrift Model uncertainty
in financial markets: long run risk and parameter uncertainty.
Zijn promotoren zijn Ronald Mahieu en Theo Nijman. De
plechtigheid vindt plaats in het Cobbenhagengebouw van
de universiteit en begint om 10.15 uur.
Op 8 oktober promoveert Hugo Smid aan de Universi­
teit van Tilburg op zijn proefschrift Rhetoric and realities of
corporate social responsibility. Zijn promotor is Johan Graaf­
land. De plechtigheid vindt plaats in het Cobbenhagenge­
bouw van de universiteit en begint om 14.15 uur.

Parlementaire agenda
Op 2 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie
voor Financiën met de minister over het Internatio­
naal Monetair Fonds.
Op 2 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie
voor Financiën met de minister over de Eurogroep/
Ecofin Raad.
Op 2 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen­
werking met de minister over de Wereldbank.
Op 8 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Financiën met de minister over de Belastingdienst.
Op 8 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de mi­
nister over het arbeidsmarktbeleid.
Op 9 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de mi­
nister over pensioenonderwerpen.

Jaargang 99 (4694) 25 september 2014

Seminars
ACCF

DNB

AIAS

GSBE

CENTER

TINBERGEN

7 okt The rise, role and risks of exchangetraded funds, Ananth Madhavan (Black­
Rock / iShares).

3 okt Who should earn what? A Q methodological study, Wout Scholten (AIAS) en
Margo Trappenburg (AIAS).

29 sep Does aggregated returns disclosure
increase portfolio risk-taking?, James Choi
(Yale University, Verenigde Staten).
2 okt Multi-stage adjustable robust mixedinteger optimization via iterative splitting of
the uncertainty set, Krzysztof Postek (Uni­
versiteit van Tilburg).
6 okt Securities trading by banks: microevidence, José-Luis Peydré Alcalde (Uni­
versitat Pompeu Fabra, Spanje).

CIFRA

2 okt Does aggregated returns disclosure
increase portfolio risk-taking?, James Choi
(Yale University, Verenigde Staten).
9 okt Financial repression in the European
sovereign debt crisis, Bo Becker (Han­
delshögskolan i Stockholm, Zweden).

CPB

30 sep Huizenprijzen en kredietverstrekking,
Dirk Bezemer (Rijksuniversiteit Groningen)
en Remco Mocking (Centraal Planbureau).

CREED

9 okt Sales mechanisms in online markets: what
happened to Internet auctions?, Jon Levin
(Stanford University, Verenigde Staten).

9 okt Models of banking: loanable funds or
loans that create funds?, Michael Kumhof
(Internationaal Monetair Fonds).

30 sep Team incentives and performance:
evidence from a retail chain, Matthias
Heinz (Universität zu Köln, Duitsland).

2 okt Childhood determinants of adult mental health resilience, Paul Frijters (Univer­
sity of Queensland, Australië).
3 okt Profit with purpose? A theory of social enterprise with experimental evidence,
M
­ aitreesh Ghatak (London School of
Economics, Verenigd Koninkrijk).
8 okt Social investments, informal risk sharing, and inequality, Matthew Elliott (Cali­
fornia Institute of Technology, Verenigde
Staten).

UNU-MERIT

2 okt Levels and trends in regional and global inequality and poverty, 1993–2011: are
these measures sensitive to the choice of
PPPs and real income measures?, Prasada
Rao (University of Queensland, Austra­
lië).
9 okt Appropriate technology and balanced
growth, Miguel León-Ledesma (Univer­
sity of Kent, Verenigd Koninkrijk).

VU

7 okt Herstel van vertrouwen in de financiële sector, Dirk Schoenmaker (Duisenburg
School of Finance) en Joanne Kellermann
(De Nederlandsche Bank).

605

Auteur