Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 3 2014

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties

Seminars

Op 11 april promoveert Franziska Tausch aan de Universiteit
Maastricht op haar proefschrift The distributional impact of risk
heterogeneity, risk responsibility and control. Haar promotoren zijn
Arno Riedl en Jan Potters. De plechtigheid vindt plaats in het
Academiegebouw van de universiteit en begint om 10.00 uur.

AIAS

Op 11 april promoveert Kellie Liket aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar proefschrift Why ‘doing good’, is not good
enough. Haar promotor is Harry Commandeur en haar copromotor is Karen Maas. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en begint om 13.30 uur.
Op 17 april promoveert Sanne Ponsioen aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift Contagious business: when we
copy unethical behavior. Haar promotor is Eric Molleman en haar
copromotor is Laetitia Mulder. De plechtigheid vindt plaats in
het Academiegebouw van de universiteit en begint om 16.15 uur.

17 apr The Europeanisation of national labour markets: transnational agency, temporary and posted work in Germany and
the Netherlands, Lisa Berntsen (WSI) en
Ines Wagner (WSI).

CPB

8 apr Economische effecten van ontwikkelingshulp: empirische resultaten van een
natuurlijk experiment voor een ontwikkelingsland, Sultan Mehmood (Centraal
Planbureau).
15 apr Loonprofielen en pensioenopbouw:
een paneldata-model met zelfselectie en
deeltijdarbeid, Jim Been (Universiteit
Leiden).

Personalia
Op 8 april spreekt Bert Schoonbeek zijn oratie Het spel om
de prijs uit ter aanvaarding van zijn hoogleraarschap Toegepaste speltheorie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van
de universiteit en begint om 16.15 uur.
Op 11 april spreekt Stefanie Dühr haar oratie Scales of cooperation, spaces of communication uit ter aanvaarding van
haar hoogleraarschap European spatial planning systems
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De plechtigheid
vindt plaats in de Aula van de universiteit en begint om
15.45 uur.

CREED

17 apr Candidates, campaigns and gender
differences in political behavior, Jonathan
Woon (University of Pittsburgh, Verenigde Staten).

DNB

8 apr Banking and collateral in a monetary economy, Makoto Watanabe (Universiteit van Amsterdam).

Op 17 april spreekt Justus Veenman
zijn afscheidsrede Einde of nieuw begin?
uit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De plechtigheid vindt plaats in de
Senaatszaal van de universiteit en begint om 16.00 uur.

GSBE

Op 22 april spreekt Lex Hoogduin zijn oratie uit ter aanvaarding van zijn hoogleraarschap Economie van complexiteit en onzekerheid in financiële
markten en financiële instituties, aan
de Rijksuniversiteit Groningen. De
plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de universiteit en begint om 16.15 uur.

ISS

Jaargang 99 (4682) 4 april 2014

8 apr Single mothers and their children:
evaluating a work-encouraging welfare
reform, Katrine Loken (Universitetet i
Bergen, Noorwegen).

15 apr Ambiguity in elections: projection bias and its effects on voting, Gilmar
Zambrana-Cruz (Universiteit Antwerpen, België).
17 apr The price of participation in a global economy: the case of migrant Filipina
childcare workers in the UK, Sangeeta

Goswami (Journal of Social Policy).

RADBOUD

14 apr The level effect on bank lending
standards on business lending, Koen van
der Veer (De Nederlandsche Bank).

TINBERGEN

4 apr How meritocratic should a fair society be?, Marc Möller (Universität Bern,
Zwitserland).
7 apr Intuitive generosity and error prone
inference from response time, Arno Riedl
(Universiteit Maastricht).
8 apr Dependence modeling with timevarying impact of network effects, Erkki
Silde (Vrije Universiteit Amsterdam).
8 apr Search, matching and training,
Ahu Gemici (University of London,
Verenigd Koninkrijk).
10 apr Variance components, term
structures of variance risk premia and
expected asset returns, Jun Ye Li (ESSEC
Business School, Frankrijk).
14 apr Not so demanding: preference
structure, firm behavior and welfare,
Peter Neary (University of Oxford,
Verenigd Koninkrijk).
18 apr Loss aversion and the asymmetric
transmission of monetary policy, Damjan
Pfajfar (Universiteit van Tilburg).

UU

9 apr Institutional limits to economic
growth in transitional economies, Nienke Oomes (Internationaal Monetair
Fonds).

UVA

7 apr Ontwikkelingen van de eurocrisis, Jens Weidmann (Deutsche
Bundesbank) en Klaas Knot (De
Nederlandsche Bank).

223

Auteur