Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 24 2013

.

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties

Seminars

Op 31 oktober promoveert Mehtap Kilic aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar proefschrift Fundamental insights in power future prices. Haar promotor is
Ronald Huisman. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en begint om 11.30 uur.

CPB

Op 31 oktober promoveert Elnaz Bajoori aan de Universiteit
Maastricht aan haar proefschrift Perfect equilibrium in infinite
games. Haar promotor is Dries Vermeulen en haar co-promotor is Janos Flesch. De plechtigheid vindt plaats in het Administratiegebouw van de universiteit en begint om 12.00 uur.

CENTER

Op 31 oktober promoveert Suzanne Kok aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift Tasks, jobs and cities. Haar promotoren zijn Harry Garretsen, Bas ter Weel en
Steven Brakman. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de universiteit en begint om 14.30 uur.
Op 6 november promoveert Ary Samsura aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift Games and the city: applying game-theoretical approaches to land and property development
analysis. Zijn promotoren zijn Erwin van der Krabben en Rob van
der Heijden. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de universiteit en begint om 14.30 uur.

Personalia
Op 30 oktober spreekt Hans de Kruijk zijn afscheidsrede
uit als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Kruijk, die in het verleden als onderzoeker actief
was voor onder andere de Verenigde Naties en de Wereldbank, zal spreken over armoede, ongelijkheid en geluk.
Op 6 november spreekt Alfred Kleinknecht zijn afscheidsrede uit als hoogleraar economie van innovatie aan de
Technische Universiteit Delft. Zijn afscheidsrede heeft als
titel A heritage of Schumpeter. Why labour market rigidities
can be useful for innovation en zal om 15.00 uur plaatsvinden
in de Aula van de universiteit.
Op 8 november zal Steven Levitt vanuit de Erasmus
School of Economics een eredoctoraat ontvangen tijdens
de honderste Dies Natalis van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Levitt is hoogleraar aan de Universiteit van
Chicago, wereldwijd bekend als auteur van de internationale bestsellers Freakonomics en Superfreakonomics en
voor zijn onderzoeken naar criminaliteit.

Jaargang 98 (4671) 25 oktober 2013

661

7 november Massaontslag en de effecten
van outplacement en ontslagvergoeding,
Wiljan van den Berge (Centraal Planbureau).

29 oktober Backwards integration and
strategic delegation, Konrad Stahl (Universität Mannheim).
5 november Offshoring with hetereogeneous firms, Juan Carluccio (Banque de
France).

DNB

31 oktober Asset pricing and liquidity in
monetary model with dealers, Ed Nosal
(Federal Reserve Bank of Chicago).

ERIM

28 oktober Anton Kröller (1862-1941), innovative entrepreneur or notorious speculator?, Ariette Dekker (Rijksuniversiteit
Groningen).
5 november Erasmus finance seminar,
Peter deMarzo (Stanford University).
11 november The socia-moral climate
concept: a contribution in exploring effects
of the ethical context in organisations, Armin Verdorfer (Technical University of
Münich).
11 november Boarding the same boat
from opposite sides: organic and mechanic

forms of solidarity in intergroup collaboration, Sebastian Stegmann (Goethe
University Frankfurt).

ISS

31 oktober Running out of farmland?
Financialisation, land values and the sluggishness of commoditisation, Oane Visser
(Institute of Social Studies).

ROA

5 november Understanding cognitive
test scores under time pressure: experimental evidence about the decision-making process, Benedikt Vogt (Universiteit Maastricht).

TINBERGEN

1 november What are the costs of a pay
cut? Evidence from a personnel consulting firm, Miriam Krueger (University of
Frankfurt, Duitsland).
7 november Corporate investment and
stock market listing: a puzzle?, John Asxker (New York University) en Sander
Onderstal (Universiteit van Amsterdam).

UU

31 oktober Board roles in private firms:
the influence of information on board task
performance, Fabio Bertoni (EMLYON
Business School).

Parlementaire agenda
Op 30 oktober vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Binnenlandse
Zaken met de minister over decentralisatieprojecten in het sociale domein.
Op 30 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische ­ aken
Z
met de minister over de monitoring
commissie Corporate Governance Code.
Op 6 november vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Wonen en Rijks­

dienst met de minister over de finan­
ciering van de woningmarkt.
Op 7 november vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Economische
Zaken met de minister over de Nederlandse Investeringsinstelling.
Op 7 november vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid met de minister
over het armoede- en schuldenbeleid.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

661
24-10-2013 12:24:54

Auteur