Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 12 2006

agenda
Basisinkomen

Personalia

Promoties

Op 19 januari houdt de Vereniging
Basisinkomen een jubileumseminar
met als titel Basisinkomen: een houdbaar ideaal. Dit ter gelegenheid van het
15-jarig bestaan. De inleiding wordt
verzorgd door Arjen van Witteloostuijn
(Universiteit Groningen), met een forumdiscussie o.l.v. Wim de Boer (Universiteit
Twente) en forumleden Greetje Lubbi
(Jubilee Nederland), Robert van der Veen
(Universiteit van Amsterdam) en Paul de
Beer (Universiteit van Amsterdam).
Het seminar vindt plaats op vrijdagmiddag
19 januari van 13.00 tot 17.00 uur in
de Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9 te
Utrecht. Meer info: www.basisinkomen.nl.

Op vrijdag 19 januari vindt om 16.15 uur in
de Aula van de Universiteit van Tilburg de
inaugurele rede van prof. dr H. Degryse
plaats. Degryse gaat in op de vraag of de
inrichting van de markt zelf invloed heeft
op de competitiviteit van financiële markten. Bekende instellingen als Nasdaq,
NYSE en Euronext ondervinden meer
concurrentie van elkaar en van nieuwe
(elektronische) markten. De sterke competitie kan leiden tot betere kwaliteit,
maar ook tot fragmentatie, waardoor investeerders het beste bod kunnen missen.
Tegelijkertijd worden de markten meer
gereguleerd. Degryse verwacht op basis
van onderzoek dat de sterke concurrentie
de kwaliteit van de markt niet zal schaden, maar veel vragen over het nieuwe
speelveld blijven onbeantwoord. Titel van
de rede: Competition on financial markets:
does market design matter?

Op donderdag 18 januari promoveert
J. Delfgaauw aan de Faculteit der
Economische Wetenschappen van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. De titel
van het proefschrift luidt: Wonderful
and Woeful Work: Incentives, Selection,
Turnover, and Workers’ Motivation. De
bijeenkomst begint om 13.30 uur in de
Senaatszaal van de Erasmus Universiteit.

Op 19 januari vindt om 15.45 uur in
de Academiezaal Aula van de Radboud
Universiteit Nijmegen de redevoering
plaats van prof. dr M.H. Leyenaar. In
haar inaugurele rede stelt Leyenaar drie
dimensies van interactie tussen burgers
en politiek aan de orde: participatie,
representativiteit en informatie. In dit drie­
dimensionale model vinden allerlei interacties een plaats, waaronder verkiezingen,
referenda, interactieve beleidsvorming en
burgerjury’s. Deze laatste, betrekkelijk
nieuwe vorm van interactie, wordt toegelicht en geëvalueerd.

TiasNimbas Business School

Migratie
Op 25 januari organiseert het CPB samen
met het ministerie van Sociale Zaken een
conferentie over de komst van hoogopgeleide migranten naar Europa. Centrale
vraag is of de Europese lidstaten in staat
zijn die mensen te krijgen die ze willen.
De bijenkomst vindt plaats op donderdag
25 januari van 09.00 tot 17.00 uur in het
Sheraton Hotel in Den Haag. Voor meer
informatie mail naar Helga Bosch via
hjbosch@minszw.nl.

Pensioenen
Netspar, het onderzoeks- en expertisenetwerk voor pensioenstudies en vergrijzingvraagstukken, organiseert van 24 tot
en met 26 januari een workshop over
pensioenen. De workshop start met een
trainingdag op woensdag en op donderdag
worden ingezonden papers besproken. De
bijeenkomst wordt afgesloten met een dag
die in het teken staat van beleid. Keynote
sprekers zijn Christian Gollier (Université
de Toulouse) and Gur Huberman
(Columbia University).
De workshop vindt plaats op de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Contact via
het Netspar secretariaat, telefoon
013-4668164 of email netsparb@netspar.nl.
Meer informatie via www.netspar.nl.

Financiële markten
TILEC organiseert in conjunctie met de
inauguratie van professor Hans Degryse
op 19 januari een conferentie getiteld,
The microstructure of financial markets.
De conferentie vindt plaats in het
Cobbenhagen gebouw, kamer CZ117
van de Tilburg University. Meer informatie via professor Hans Degryse,
tel. 013-4663188.

Op vrijdag 26 januari vindt om 16.15 uur
in de Aula van de Universiteit van
Tilburg de inauguratie plaats van prof. dr
L. Oerlemans. Sinds 2003 is Oerlemans
verbonden aan het Departement
Organisatiewetenschappen van de UvT.
Oerlemans is als research fellow verbonden aan de TU Eindhoven. Oerlemans’
expertise ligt vooral op het terrein van
innovatie en organisatienetwerken (coalities,
strategische allianties etc.). Ook is hij
deskundig op het gebied van de regionale
economie; hij heeft meerdere studies op
zijn naam staan over de economische mogelijkheden en perspectieven van NoordBrabant. De titel van de rede is: Innovatie
en netwerken: A perfect match?

Op dinsdag 13 februari promoveert
G. van de Kuilen aan de Faculteit
der Economische Wetenschappen en
Econometrie van de Universiteit van
Amsterdam. De titel van het proefschrift
luidt: The Economic Measurement of
Psychological Risk Attitudes. De bijeenkomst begint om 14.00 uur in de Aula
van de Universiteit van Amsterdam.

Seminars
22 januari: Ondernemerslezing Verschil
maken – sturing in een postmoderne
samenleving, professor P. Frissen
(Universiteit van Tilburg).
www.tiasnimbas.edu.

TILEC
9 februari: Internet governance. Seminar
met M. Mueller (Syracuse University).
www.tilec.nl

Wageningen Business School
14-16 februari: EU beleid voor landbouw, voedsel en groen. G. Meester
(Wageningen Business School) en A.J.
Oskam (Wageningen Business School).
www.wbs.wur.nl.

SER/Forum
20 februari: De SER organiseert op
dinsdag 20 februari 2007 een conferentie over de arbeidsmarktpositie van allochtonen. Definitieve inhoud verschijnt
spoedig op de website. www.ser.nl.

Universiteit Maastricht
25 januari: Privatisation in health care.
H. Maarse (Universiteit Maastricht).
www.beoz.unimaas.nl.
15 februari: A strategic political
economy interpretation of postcommunist welfare policies, P. Vanhuysse
(University of Haifa).
www.governance.unimaas.nl

CPB
24 februari: Symposium ter nagedachtenis van Richard Nahuis.
www.cpb.nl.

ESB

12 januari 2007

31

Auteur