Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 17 2006

agenda
Pensioendag

Personalia

Op donderdag 23 november organiseren
de Universiteit van Maastricht en Netspar,
het Network for Studies on Pensions,
Aging and Retirement, een pensioendag.
Zhen Shi en Bas Werker, beiden verbonden aan Netspar en de Universiteit
van Tilburg, zullen spreken over de
invloed van korte termijn regulering op
de lange-termijn investeringsstrategie
van pensioenfondsen. Brent Ambrose
(Penn State University), Piet Eichholtz
(Universiteit Maastricht en Netspar) en
Thies Lindenthal (Universiteit Maastricht)
zullen spreken over huizenprijzen in een
lange-termijn perspectief. In de middag
komen Rob Bauer (ABP), Rik Frehen
(Universiteit Maastricht en Netspar),
Robert Lum (CEM Benchmarking Inc.)
en Roger Otten (Universiteit Maastricht)
aan het woord over een studie naar
pensioenfondsprestaties. Verder geven
deze middag Peter de Goeij (Universiteit
van Tilburg), Bas Werker en Theo Nijman
(Netspar en Universiteit van Tilburg) een
presentatie over een alternatieve methode voor de indexatie van de kwaliteit
van pensioenen. Roy Hoevenaars (ABP en
Universiteit Maastricht) en Eduard Ponds
(ABP en Netspar) spreken over de waardering van de transfers tussen generaties
in collectieve pensioenen. De discussiant
bij deze presentatie is Caspar van Ewijk
(CPB en Universiteit van Amsterdam).
Het congres zal plaatsvinden in het
University College Maastricht. Voor meer
informatie over deze dag en een routebeschrijving zie de website www.netspar.nl.

Prof. dr. Erik Brouwer (1965) is per
1 november benoemd tot bijzonder
hoogleraar mededinging en innovatie aan
de Universiteit van Tilburg. Vaak wordt
verondersteld dat mededinging en innovatie samenhangen: veel concurrentie
is goed voor de productiviteit, maar te
veel concurrentie belemmert vernieuwing. Wetenschappelijke onderbouwing
voor deze veronderstelling ontbreekt
echter. Econoom Erik Brouwer zal de
complexe relatie bestuderen tussen
mededinging en innovatie. Hij zal verbonden zijn aan de Faculteit Economie
en Bedrijfswetenschappen en aan TILEC,
het Tilburg Law and Economics Center.
Erik Brouwer studeerde econometrie
aan de Universiteit van Amsterdam.
Van 1990-1999 was hij werkzaam bij
SEO Economisch Onderzoek. In 1997
promoveerde hij op het proefschrift Into
innovation. Determinants and indicators.
Sinds 2001 is Brouwer werkzaam bij
PricewaterhouseCoopers Advisory. Van
2002 tot 2004 was hij tevens innovatie
onderzoeker bij onderzoekscentrum OCFEB
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Brouwer adviseert ook de Europese
Commissie over monitoring en evaluatie
van innovatie stimuleringsinstrumenten.

Gezondheidseconomie
Op donderdag 30 november 2006 organiseert de Vlaams-Nederlandse Vereniging
voor GezondheidsEconomie (VGE) in samenwerking met het Erasmus Competition
& Regulation institute (ECRi) en het
Erasmus Center for Health Economics
& Business (ECHEB) het congres
Consumer choice in de zorg: de juiste
keuze?. Onder andere Alain Enthoven,
Tom Buchmueller, Erik Schut, Martin
van Rijn, Hugo Keuzenkamp, Adriaan
Lieftinck, Iris van Bennekom, Frank de
Grave en Wynand van de Ven (dagvoorzitter) zullen hun bijdrage leveren aan het
congres.
Het congres vindt plaats in het
Erasmus Expo- en Congrescentrum van
de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven
via www.gezondheidseconomie.org.

Promoties
Op 23 november promoveert
W.L.J. Schramade aan de RSM Erasmus
University. De titel van het proefschrift
luidt: Corporate bond issuers. De promotie zal om 11.00 uur plaatsvinden in de
Senaatszaal.
Op 30 november promoveert K.G. Berden
aan de Faculteit der Economische
Wetenschappen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. De titel van
het proefschrift luidt: On technology,
u
­ ncertainty and economic growth.
Woensdag 22 november promoveert
Y. Wang om 10.15 uur in de aula van de
Universiteit van Tilburg. De promotor is
professor W.J.F. Buijink. De titel van het
proefschrift is: Essays on the relevance
and use of dirty surplus accounting flows
in Europe.
Dezelfde dag promoveert A. Korpos om
10.15 uur in de Ruth Firstzaal van de
Universiteit van Tilburg. De promotor is
professor A. Cukierman. De titel van het
proefschrift: Monetary regimes in open
economies.

Seminars
CentER
20 november: Globalization and the
provision of incentives inside the firm:
the effect of foreign competition,
V. Cunãt (University Pompeu Fabra,
Barcelona).
21 november: Political connections
and preferential access to finance:
the role of campaign contributions,
L. Laeven (International Monetary
Fund, Washington).
22 november: Employment dynamics
of married women in Europe,
P.C. Michaud (Rand Corporation).
23 november: The persuasive power
of regulatory goal compatibility, A. Lee
(Northwestern University, Illinois).
27 november: Advances in fund performance, R. Kosowsky (Tanaka Business
School, Imperial College, Londen).
29 november: Firms, nonprofits, and
cooperatives, J. Prüfer (Universiteit van
Tiburg).
center.uvt.nl.

Tinbergen Instituut
20 november: Why does market
experience eliminate some preference
anomalies (and create new ones)?
C. Starmer (University of Nottingham).
21 november: Stricness of leniency
programs and cartels of asymmetric
firms, E. Motchenkova (Vrije Universiteit
Amsterdam).
21 november: How to make friends
and influence them: evidence on the
formation of social networks and peer
effects, I. Barankay (University of
Warwick).
23 november: A semiparametric
analysis of gasoline demand in US,
S. Manzan (University of Leicester).
24 november: Model-based estimation
of high frequency jump diffusions with
microstructure noise and stochastic
volatility, C. Bos (Vrije Universiteit
Amsterdam).
27 november: Mobility of investors and
the geography of knowledge spillovers,
S. Breschi (Bocconi University).
28 november: Labor market equilibrium
with a government sector, K. Burdett
(University of Pennsylvania).
www.tinbergen.nl

ESB

17 november 2006

607