Ga direct naar de content

Afwijkend EMU-standpunt leidt tot hogere rente

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 13 1998

Afwijkend EMU-standpunt leidt tot hogere rente
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4152, pagina 408, 15 mei 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Met de Eurotop van 2 mei en de vaststelling van de EMU-groep, is het ontstaan van een grote liquide financiële euro-markt verder
geconcretiseerd. Er is toenemend vertrouwen in het ontstaan van een reservevaluta van betekenis. Meteen na de top uitte dit zich reeds
in een verzwakking van de dollar tegenover de D-mark. Tevens worden de landen die hebben besloten buiten de EMU te blijven, in het
defensief gedrongen. Zo zou de verhoging van de Deense rente kunnen worden gezien als een prijs voor het buiten de EMU blijven. Het
afwijkende EMU-standpunt plaatst Denemarken tegenover de financiële markten in een kwetsbare positie. Het is voorspelbaar dat
financiële markten van tijd tot tijd de Deense valuta gaan uittesten. De samenloop van gebeurtenissen – de Eurotop, de massale
stakingen in Denemarken, en het komende Deense referendum over het verdrag van Amsterdam – bood het ideale moment voor een
dergelijke test. Voornamelijk als preventieve maatregel zag de centrale bank zich genoodzaakt tot een renteverhoging.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3 en figuur 4.

Figuur 1. Kapitaalmarktrente
10-jaars overheid, mutaties schaal rechts

Figuur 2. Wisselkoersen
versus gulden, % mutaties laatste zes maanden

Figuur 3. Totale opbrengst obligaties*
laatste zes maanden
* som van koerswinst of -verlies (a.g.v. rentedaling of -stijging) van een obligatie en de couponopbrengst, evt. gecorrigeerd voor
valutaschommelingen.

Figuur 4. Aandelenkoersen
mutatie laatste zes maanden

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur