Ga direct naar de content

Aardgasalternatief voor woning verschilt sterk per regio

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 17 2022

Nederland heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 volledig van het aardgas af te zijn. Dat betekent dat alle woningen met aardgasaansluiting over moeten gaan op een alternatieve warmtevoorziening. In de Transitievisie Warmte geven gemeenten aan welke wijken of buurten er overgaan op welk alternatief: volledig elektrisch (‘all-electric’) via individuele elektrische warmtepomp, warmtenet met een midden- tot hoge temperatuurbron, warmtenet met lage temperatuurbron of groen gas. Wat is per woning het goedkoopste alternatief? Een inventarisatie, op basis van de Startanalyse aardgasvrije buurten van het PBL.

De meeste woningen zullen op een warmtenet worden aangesloten; in totaal gaat het daarbij om ruim 3,5 miljoen woningen. Daarnaast zullen er een kleine 2,3 miljoen door gas, weliswaar groen, verwarmd blijven worden; voor ruim 2 miljoen woningen heeft een volledig elektrische oplossing de voorkeur.

In dichtbebouwde, stedelijke gebieden zien we dikwijls een warmtenet. Het zijn hier veelal woningcorporaties die hun woningen vaker geschikt moeten maken om te kunnen worden aangesloten op een warmtenet. Ook de kleinere groepen eigenaren, zoals tweedewoningbezitters en particuliere verhuurders, worden hier vaker op een warmtenet aangesloten.

Het aandeel woningen dat aangesloten wordt op een warmtenet is het grootste in Zuid-Holland. In Rotterdam en Den Haag zien we dat er veel buurten in aanmerking komen voor een warmtenet, of daar al op aangesloten zijn. Datzelfde geldt voor Amsterdam.

In het landelijk gebied wordt er in heel veel gevallen gekozen voor groen gas of voor volledig elektrisch. Het aandeel groen gas is er aanzienlijk, soms meer dan zestig procent (Drenthe). Deze woningen zijn veelal eigendom van particulieren. ‘All-electric’, de oplossing met een individuele warmtepomp, zien we het vaakst in Zeeland (47 procent) en Utrecht (38 procent).

Veel, met name oudere, woningen zijn op dit moment nog niet voldoende geïsoleerd om de overstap naar de alternatieve warmtevoorziening te kunnen maken. Ongeveer vier miljoen woningen moeten naar verwachting nog in meerdere of mindere mate verduurzaamd worden.

Auteur

Categorieën