Ga direct naar de content

Dossier: Financiering van de woningmarkt

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 6 2017

Door de financiële crisis en de woningmarktcrisis leek het verlagen van risico’s op de Nederlandse hypotheekmarkt verstandig. Leennormen, zowel op inkomen als op onderpand, zijn aangescherpt, in de nieuwe Basel- en Solvency-criteria is sprake van een hogere risicoweging voor hypotheken en de belastingaftrekbaarheid van hypotheekschuld is afgenomen. Tijd om te evalueren. Zijn de risico’s voldoende beperkt of gaan we wellicht juist doorschieten? 

Wanbetaling en huisuitzettingen zijn zeldzaam in Nederland, dat een uniek systeem van herverzekeren van risico via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)  kent. De verliezen van banken op hypotheken en het beroep op de NHG zijn dan ook zeer laag gebleven.

Strengere leennormen en hogere risicowegingen leiden er wel toe dat de toegankelijkheid van financiering voor de eigen woning, en daarmee voor vermogensopbouw, afneemt. Aan de andere kant zijn de baten van toegankelijkere financiering ook omstreden: zonder toename in de bouwproductie zou toegankelijkere financiering tot een nettooverdracht van vermogen van (nog) niet-huizenbezitters naar huizenbezitters kunnen leiden, omdat zowel huizen als hypotheken simpelweg duurder worden.

Tegen deze achtergrond stelt ESB een dossier samen met artikelen die inzicht bieden in de Nederlandse hypotheekmarkt (en daarmee samenhangend de kapitaal- en woningmarkt) en duiding geven bij voor de discussie over de toekomst van deze markten en de regulering daarvan. Zowel empirische, theoretische als beleidsmatige bijdragen zijn van harte welkom. Wel geldt: ESB artikelen zijn gebaseerd op onderzoek, economisch van aard, maatschappelijk relevant, en goed gestructureerd en geschreven.

Dit dossier is een initiatief van en wordt gesteund door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Artikelen in dit dossier verschijnen op persoonlijke titel en onder verantwoordelijk van de ESB-redactie.

Wilt u een artikel schrijven, neem dan bij voorkeur voor 15 februari 2017 contact op met Jasper Lukkezen via lukkezen@economie.nl (of bel naar 020 592 8777), liefst met puntsgewijze opzet van de inhoud van uw artikel. De deadline voor inzending van artikelen is 15 maart 2017. Publicatie van het dossier vindt plaats in de tweede week van april tijdens een event. Bijdragen aan het dossier zijn maximaal 3000 woorden, inclusief figuren en tabellen (die elk ongeveer 150 woorden innemen), maar vaak korter. U vindt de stijlregels hier https://esb.nu/service/publiceren

Auteur

Categorieën