Ga direct naar de content

Call for papers

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 7 2021

ESB werkt met themanummers. U vindt hier de thema’s voor de komende periode. U bent van harte uitgenodigd om aan deze thema’s bij te dragen door het schrijven van een artikel. De uiteindelijke invulling van de thema’s is afhankelijk van zowel de kwaliteit als diversiteit van de inzendingen.

Wilt u een bijdrage leveren, neem dan contact op met de behandelend redacteur via redactie@esb.nu, eventueel met verstrekking van een puntsgewijze opzet van het beoogde artikel, en zeker vóór de in de themabeschrijving genoemde datum.

ESB-artikelen zijn gebaseerd op onderzoek, economisch van aard, maatschappelijk relevant, en goed gestructureerd geschreven. Voorkeurslengte is 2000 woorden (inclusief referenties en figuren en tabellen, die elk ongeveer 150 woorden beslaan), max. 3000 woorden. Zie https://esb.nu/service/publiceren, voor meer informatie over publiceren in ESB en over onze stijlregels.

De helft van de ruimte op onze website en in ons maandblad is overigens gereserveerd voor artikelen die niet in het thema passen. Ook zulke bijdragen blijven dus altijd van harte welkom.

Thema’s 2024

Twee jaar na de Russische inval –  februari, neem voor meer informatie contact op met Robert Kleinknecht, Kleinknecht@economie.nl
Fossiele subsidies
–  maart, neem voor meer informatie contact op met Robert Kleinknecht, Kleinknecht@economie.nl
Klimaatfinanciering – voorjaar, neem voor meer informatie contact op met Robert Kleinknecht, Kleinknecht@economie.nl
Immigratie en demografie – voorjaar, neem voor meer informatie contact op met Victor van der Wel, Victor.van.der.wel@economie.nl
Regeren op basis van modellen  – voorjaar, neem voor meer informatie contact op met Victor van der Wel, Victor.van.der.wel@economie.nl
Investeren in verdienvermogen – dossier over in voorjaar, neem voor meer informatie contact op met Robert Kleinknecht en Ron Stoop, Kleinknecht@economie.nl, Ron.stoop@economie.nl

Heeft u ideeën voor een bijdrage, neem dan contact met ons op via redactie@esb.nu. We staan ook open voor suggesties wat betreft andere thema’s. De uiteindelijke doorgang en invulling van de thema’s is mede afhankelijk van de kwaliteit en diversiteit van de inzendingen.

Getty Images/iStockphoto

Auteur

Categorieën