Ga direct naar de content

Zomerse mijmeringen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 26 2000

Zomerse mijmeringen
Aute ur(s ):
Rouw enhorst, J.J. (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4266, pagina 620, 11 augustus 2000 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):

Zomerse mijmeringen
Als de economische wind het zakendoen verkilt
en daardoor ieders plezier in het leven verstilt,
hoe verheugend dan is het te kunnen constateren:
Die ijskoude wind is gelukkig aan het keren!
Het bedrijfsleven fleurt weer op,
iedereen en alles klimt uit het dal,
vergeet nu snel die val
en nu op weg naar een nieuwe top.
In het verleden gold steeds na het bereiken van een nieuwe top:
De groei komt aan een stop,
bereid je maar voor op een nieuwe flop.
Knappe koppen beweren nu echter:
Het wordt nooit meer slechter, wees niet bang:
er is geen fataal spel meer van op en neer
van opgang en afgang. De koers blijft omhoog
en wordt het even nat, het is zo weer droog!
Wat zou dat goed zijn; lang leve dat voorziend oog!
Maar is de werkelijkheid wel zo? En niet: kwaad wisselt met goed,
net als eb en vloed.
Alles wisselt keer op keer,
heen en weer, op en neer.
Dat is het vertrouwde vaste ritme, waarvoor alles buigen moet.
Jullie nieuwbakken economen,
nog maar net uit het nest gekomen,

denk eens aan de schijnbloeitijd van de communisten,
die, ook al per definitie, zogenaamd alles konden en wisten.
Zij, de Sovjethelden,
brutaalweg stelden,
dat hun grote tegenstanders
– hoe weinig schrander stelselmatig achter het net visten
en de boot dus deerlijk misten,
totdat ze economisch verslagen, in de armen vielen van hen, die ze spottend voor ‘zo’n zielige koning Werkloosheid’ hielden:
het Westers Kapitalisme.
Kies voor een andere keus dan de nu verkondigde leus:
“Met onze ‘New Economy’ zorgen wij voor een permanent opgaande lijn.
Gelooft ons wijd en zijd, wereldwijd groot en klein.”
Jullie denken dus eenvoudig alles naar je hand te kunnen zetten,
maar krijgen te maken met ongedachte wetten die je uitdenkbouwwerk aan de kant gaan zetten.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur