Ga direct naar de content

Ziekte en pensioen voornaamste redenen om niet te werken

Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 18 2022

In 2021 waren er 3,1 miljoen mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar zonder werk die niet recent naar werk zochten en ook niet direct beschikbaar waren. Voor sommigen is de reden hiervoor onherroepelijk en is een weg terug naar de arbeidsmarkt niet meer mogelijk. Voor anderen is het slechts een ‘time-out’. De Enquête Beroepsbevolking kan niet exact aantonen voor wie een terugkeer naar de arbeidsmarkt waarschijnlijk is, maar geeft wel de frequentie van verschillende typen redenen weer.

Mensen die niet gezocht hebben naar werk en niet beschikbaar zijn, noemden pensioen of hoge leeftijd het vaakst als belangrijkste reden (52 procent). Op de lijst van belangrijkste redenen stond ziekte/arbeids­ongeschiktheid of slechte gezondheid op de tweede plaats (24 procent), gevolgd door opleiding of studie (11 procent) en zorg voor gezin of huishouden (9 procent).

Hoe vaak mensen een bepaalde reden noemen om niet te werken, hangt sterk samen met leeftijd (figuur). Dat ouderen (65 tot 75 jaar) bijna allemaal pensioen of hoge leeftijd als belangrijkste reden aangaven (93 procent), ligt voor de hand. In de leeftijdsgroepen van 25 tot 65 jaar was ziekte overwegend de belangrijkste reden om niet te kunnen werken. Ook zorg voor gezin of huishouden speelt bij een deel van de mensen in deze leeftijdsgroepen een belangrijke rol. Met een aandeel van één derde sprong deze reden er bij de 35- tot 45-jarigen nog iets boven uit. Bij de jongeren (15 tot 25 jaar) domineerde opleiding of studie als reden.

Opleiding of studie en zorg voor gezin of huishouden zijn in het algemeen tijdelijke redenen waarom mensen zonder werk niet kunnen of willen werken. Bij ziekte is dit veel minder duidelijk, en pensioen zal vrijwel altijd definitief zijn. In welke mate deze groepen de arbeidsmarkt opnieuw betreden, is dus afhankelijk van de persistentie van ziekte als reden om niet te kunnen werken, of van de wens of noodzaak om op hoge leeftijd nog betaalde arbeid te verrichten.

Auteur

Categorieën