Ga direct naar de content

Woningprijzen lopen uit de pas met de prijzen van agrarische grond

Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 12 2022

De prijs van agrarische grond gaat gelijk op met die van koopwoningen, als je over een langere periode terugkijkt. Sinds 2018 zijn de prijzen van woningen echter harder gestegen. Dalen de woningprijzen straks, of komt er een boom op de agrarischegrondmarkt?

De figuur toont de prijsontwikkeling op beide markten sinds 1965. Opvallend is dat de prijzen over het algemeen sterk gelijk opgaan. Zo piekten beide kortstondig het eind jaren zeventig, om in de jaren daarna weer ver terug te vallen en in de tweede helft van de jaren negentig weer fors te stijgen.

De uitzonderingen zijn logisch te verklaren. Zo is de afwijkende piek in de agrarischegrondprijzen rond 1986 te relateren aan de invoering van mestwetgeving: de groeiende vraag naar grond om mest uit te rijden had een positief prijseffect.

De sterke terugval in de agrarischegrondprijzen rond 2000 wordt verklaard door verschillende beleidswijzigingen die de vraag en daarmee de prijsvorming negatief hebben beïnvloed: zo werd in 2002 een aankoopstop van landbouwgrond voor natuurontwikkeling aangekondigd, en resulteerde de hervorming van het Europese landbouwbeleid in 2003 in een lagere en minder sterk aan grond gekoppelde landbouwsubsidie.

Na 2005 nam de prijs van agrarische grond weer toe, deels door de anticipatie op de beëindiging van de melkquotering in 2015. Omdat deze kosten vanaf toen in grond konden worden geïnvesteerd, had dit een positief effect.

Doordat de woningmarkt als gevolg van de crisis eind 2008 een forse daling inzette, liepen de prijzen sinds 2013 weer met elkaar in de pas. Sinds 2018 blijft de prijsstijging van agrarische grond weer achter op de woningmarkt. Gezien de historische patronen zal de agrarischegrondmarkt de komende jaren mogelijk een inhaalslag maken, of de prijsontwikkeling op de woningmarkt juist dalen. Afgaand op de meest recente cijfers, heeft dat laatste zich nu mogelijk ingezet.

Auteur

Categorieën