Ga direct naar de content

Wiebes huilt, Wiebes lacht

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 9 2014

We zitten er hélemaal naast. Economen, Brussel, de Oeso en politici van links tot rechts roepen in ontroerende eendracht dat de belasting op arbeid omlaag moet. Dat gaat dikke banenwinst opleveren, is de simpele gedachte. Klopt niks van, aldus het CPB. Je moet juist bijstandsmoeders de arbeidsmarkt opjagen, dat levert pas banen op (zie ook deze).

CPB brisant

Het CPB heeft verkozen dit politiek brisante stuk te verpakken in een Engelstalig achtergronddocument voor fijnproevers. De rest moet het met een paar powerpointslides doen. Even bellen maar dan. Wat blijkt? Het kersverse CPB-model draait aan verschillende belastingknoppen, gebruikmakend van gedetailleerde gegevens van verschillende cohorten van het arbeidsaanbod.

Vrouwen

Dan blijkt dat vrouwen veel sneller hun arbeidsaanbod (kunnen) aanpassen dan mannen. Generieke maatregelen zijn te lomp. Gerichte fiscale maatregelen zijn goedkoper en kansrijker. Pijnlijk want het kabinet gokt op honderdduizend banen met hun belastingplannen en verlaging van belasting op arbeid maakt daar zeker een onderdeel van uit.

Arbeidsvraag

Wacht even. De belasting op arbeid verlagen, dat doen we toch om de vraag naar arbeid aan te wakkeren? Geen overbodige luxe nu de problemen in de economie aan de vraagkant liggen. Het CPB geeft toe dat zijn model alleen de effecten op lange termijn aangeeft en geen rekening houdt met de specifieke kenmerken van de huidige conjunctuur. Fundamentele belastingwijzigingen doe je niet als tijdelijk impulsje, dus de overwegingen van de cohorten zijn op langere termijn wel relevant.

Rouwstemming

U snapt, het hele ministerie was ondergedompeld in diepe rouw na deze subtiele dolksteek van de rekenmeesters. Wiebes was al halverwege zijn ontslagbrief aan de Koning, toen hij geklop op de deur hoorde. Een blijmoedig gezelschap accountants meldt zich met een heuse Sinterklaassurprise.

Grondstoffen

Belasting op grondstoffen, dat is de toekomst, aldus de Big4. En het levert 280.000 nieuwe banen op. De totale stijging kan zelfs oplopen tot, schrik niet, 650.000 extra banen! Helaas hebben de rozebril accountants geen economisch model gebruikt, zodat de optimistische banenwinst door het CPB — vermoedelijk niet zonder reden — geheid weggehoond gaat worden.

Sterke troef

Jammer want belasting heffen op grondstoffen is een uitstekend idee als opmaat voor een circulaire economie. Het CPB zegt er helemaal niets over en de staatssecretaris komt niet verder dan ‘Een eventuele belasting op grondstoffen zal geen sterke troef zijn in een stelselvereenvoudiging.’

Om de tafel

Geen sterke troef, accountants die hun goede idee verpesten met honderdduizenden spookbanen en het CPB dat de kabinetsplannen onderuit schoffelt zonder dat aan de grote klok te hangen. Kunnen de heren niet eens met elkaar om de tafel gaan zitten?

Auteur

Categorieën