Ga direct naar de content

Werkloosheid in alle provincies gedaald

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 28 1999

Werkloosheid in alle provincies gedaald
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4216, pagina 611, 27 augustus 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

De krachtige groei van de werkgelegenheid in 1998 heeft in alle provincies tot een daling van de werkloosheid geleid. Ook in de vier
grote gemeenten daalde de werkloosheid. Er bleven echter aanzienlijke regionale verschillen in werkloosheid bestaan.
De werkloosheid bleef het hoogst in de provincie Groningen. In 1998 was in deze provincie 7,8% van de beroepsbevolking werkloos. Dat
is veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 5,0%. Groningen wordt op enige afstand gevolgd door Friesland en Drenthe. De provincie
Utrecht heeft al jarenlang de laagste werkloosheid. In 1998 was in Utrecht 3,9% van de beroepsbevolking werkloos.
De hoge werkloosheid in de provincie Groningen ging gepaard met een lage arbeidsdeelname. In 1998 had 58% van alle 15-64- jarigen in
deze provincie een baan van twaalf uur of meer per week. Landelijk lag dit percentage op 62. Ook in Friesland was de arbeidsparticipatie
met eveneens 58% laag. De arbeidsmarkt in Groningen en Friesland is dus ongunstiger dan in de rest van het land (zie figuur 1).

Figuur 1. Regionale werkloosheid, procenten van de beroepsbevolking, 1998
Arbeidsmarkt in Amsterdam en Rotterdam ongunstig
Ook in de grote steden is de werkloosheid in 1998 gedaald. In Amsterdam en Rotterdam bleef de werkloosheid wel veel hoger dan het
landelijk gemiddelde. Voor Amsterdam kwam het werkloosheidspercentage uit op 8,0 en voor Rotterdam op 10,2. De werkloosheid in Den
Haag en Utrecht heeft zich in de jaren negentig gunstig ontwikkeld. In 1990 was de werkloosheid in beide steden ongeveer even hoog als
in Amsterdam en Rotterdam. Geleidelijk is de werkloosheid in Den Haag en Utrecht teruggelopen tot rond het landelijk gemiddelde (zie
figuur 2).

Figuur 2. De vier grote gemeenten: werkloosheid in procenten van de beroepsbevolking

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur