Ga direct naar de content

Vouchers maken….. naschrift

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 8 1997

Vouchers maken….. naschrift
Aute ur(s ):
Praag, B.M.S. van
Ve rs che ne n in:
ESB, 82e jaargang, nr. 4088, pagina 33, 8 januari 1997 (datum)
Rubrie k :
Naschrift
Tre fw oord(e n):
gezondheidszorg

Van de Ven c.s. hebben een belangrijk probleem aan de orde gesteld. Meer concurrentie in de ziektekostenverzekeringen kan er in
de huidige verzekeringsstructuur toe leiden dat zwakkere groepen in de samenleving, en vooral ouderen, geen adequate verzekering
kunnen krijgen. In zoverre ben ik het met Van de Ven c.s. eens.
Bij het zoeken naar een oplossing voor dit probleem fixeren ze zich mijns inziens te veel op één oplossing, te weten de voucher, terwijl er
meer richtingen zijn waarin naar een oplossing gezocht kan worden. Het is te vroeg om te stellen dat het gesignaleerde probleem
automatisch vraagt om een voucher-aanpak. In de publieke opinie dient deze associatie nog niet gewekt te worden. Een onbevangen
studie, waarbij een aantal oplossingen naast elkaar worden geformuleerd en vergeleken op aspecten van rechtvaardigheid en
uitvoerbaarheid, lijkt aan te bevelen. Dan zal wel duidelijk worden welke oplossing, die ook een mengsel mag zijn van ‘zuivere’ richtingen,
voor de Nederlandse maatschappij valt te prefereren.

Zie ook: Vouchers voor particuliere ziektekostenverzekeringen van W.P.M.M. van de Ven, R.C.J.A. van Vliet, F.T. Schut, E.M. van
Barnelveld, Marktwerking in de zorg is een inkomenspolitiek probleem van B.M.S. van Praag en Vouchers maken kruissubsidies
expliciet van W.P.M.M. van de Ven, R.C.J.A. van Vliet, F.T. Schut, E.M. van Barneveld.

Copyright © 1997 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur