Ga direct naar de content

Voorwoord Preadviezen 2022

Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 16 2022

Wat mogen we van bedrijven verwachten? Op zijn minst dat ze zich aan de wet houden. Maar wat als er mazen in de wet zitten? Bijvoorbeeld op het gebied van de belastingwetgeving. Is belastingontwijking door bedrijven acceptabel? Is milieuvervuiling door bedrijven aanvaardbaar als de milieuwetgeving tekortschiet? Of hebben bedrijven een eigen verantwoordelijkheid en een moreel kompas? Maar wie bepaalt dan de grenzen van die verantwoordelijkheid en de afstelling van dat kompas? En laat de concurrentie tussen bedrijven eigenlijk wel ruimte voor het nemen van die verantwoordelijkheid?

Over deze vragen gaan de KVS Preadviezen 2022. Vragen die misschien wel actueler en relevanter zijn dan ooit. De enorme uitdagingen waar we voor staan in onze complexe wereld kunnen moeilijk alleen door overheden opgelost worden. Waar overheden steken laten vallen of traag reageren op nieuwe problemen, kan de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven (en burgers) een essentiële aanvullende rol spelen. Op andere terreinen kunnen bedrijven een initiërende en leidende positie innemen in de maatschappelijke verandering.

Hoe die verantwoordelijkheid van bedrijven vormgegeven en aangejaagd kan worden, is het onderwerp van een rijke wetenschappelijke literatuur – zowel theoretisch als empirisch, en meerdere vakgebieden bestrijkend. Het is ook onderwerp van een levendig maatschappelijk debat. De KVS Preadviezen beogen traditiegetrouw bruggen te slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk – en dat is dit jaar opnieuw bijzonder goed gelukt.

Wij zijn de redacteuren – de hoogleraren Rutger ­Claassen en Dirk Schoenmaker – zeer erkentelijk voor de zorg en het enthousiasme waarmee ze deze bundel hebben samengesteld. Het is een bundel geworden waaruit een duidelijke visie spreekt, maar waar er tegelijkertijd ruimte is voor tegengeluid. Een uitstekende basis voor het evenement op 17 november 2022, wanneer de bundel aangeboden zal worden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens, en gepresenteerd en bediscussieerd zal worden door redacteuren, auteurs en andere betrokkenen. We kijken uit naar een constructieve discussie, en we hopen dat de bundel en het evenement zullen helpen bij het zetten van belangrijke vervolgstappen op dit terrein.

Auteur

Categorieën