Ga direct naar de content

Voorwoord Preadviezen 2021

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 28 2021

Als het gaat over inkomensongelijkheid, lopen de meningen traditioneel sterk uiteen. Welke mate van inkomensongelijkheid is aanvaardbaar in de maatschappij? Hoeveel economische efficiëntie zijn we bereid op te offeren om de inkomensongelijkheid te verminderen? Zowel politieke partijen als kiezers hebben er zeer uiteenlopende opvattingen over.

Als het echter gaat om ongelijkheid van kansen, dan zijn we het meestal wel snel eens: Nederland moet een land zijn waarin iedereen een gelijke kans heeft om zijn of haar talent te benutten en van het leven een succes te maken.

Maar slaagt Nederland er wel in om dat ideaal te bereiken? Daarover zijn er toenemende zorgen. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk, wat vooral gevolgen heeft voor kinderen die de lesstof minder goed kunnen bijbenen, terwijl hun ouders zich geen duurbetaalde bijlessen kunnen veroorloven. De economische integratie van mensen met een migratieachtergrond en van hun kinderen verloopt traag: achterstanden blijven gedurende meerdere generaties in stand. En door de traditionele verwachtingspatronen over de rol van mannen en vrouwen bij het opvoeden van kinderen worden er veelbelovende carrières in de knop gebroken. De coronapandemie heeft deze vormen van kansenongelijkheid nog nadrukkelijker zichtbaar gemaakt.

De KVS Preadviezen van dit jaar brengen haarscherp in beeld hoe het er in Nederland voorstaat met de sociaal-economische ongelijkheid. Drie thema’s staan daarbij voorop: immigratie, onderwijs en de gevolgen van de coronapandemie. Geholpen door de beschikbaarheid van microdata en gebruikmakend van geavanceerde technieken, wordt er een up-to-date beeld geschetst van de ontwikkeling van de sociaal-economische ongelijkheid in ons land.

De analyses bieden ook volop suggesties om tot een beter beleid te komen. Daarbij moeten we wel waken voor overtrokken verwachtingen. Veel van de preadviezen in deze bundel laten zien dat het tegengaan van sociaal-economische ongelijkheid zowel complex is als een kwestie van lange adem. Niet zelden vergt het tientallen jaren voordat er substantiële effecten zichtbaar zijn. Een politiek klimaat waarin vooral de korte termijn centraal lijkt te staan, helpt niet om tot langetermijninvesteringen te komen.

De redacteuren van de KVS Preadviezen van dit jaar – de hoogleraren Anne Gielen, Dinand Webbink en Bas ter Weel – zijn internationaal vermaarde experts op het gebied van sociaal-economische ongelijkheid. We zijn hen zeer dankbaar voor het samenstellen van de bundel, die in de komende jaren zonder twijfel een stempel zal gaan drukken op het denken over sociaal-economische ongelijkheid in Nederland.

Auteur

Categorieën