Ga direct naar de content

Voorwoord Preadviezen 2020

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 7 2020

Inleidende lessen micro-economie over markten en prijzen beginnen bijna altijd met het uitleggen hoe een perfect competitieve markt werkt. Alle vragers en aanbieders op zo’n markt nemen de prijs als een gegeven. Het ontbreekt ze simpelweg aan de macht om af te wijken van de heersende marktprijs, daarmee zouden ze zichzelf uit de markt prijzen. Evenwicht is er bij de prijs die de markt ruimt.

Maar de tijden zijn aan het veranderen. Sommige economen beschouwen imperfecte competitie als dermate gangbaar in hedendaagse economieën, dat ze weigeren om nog langer het model van perfecte competitie als uitgangspunt te nemen. In plaats daarvan starten ze met het beschrijven en analyseren van een markt waarin bedrijven een zekere marktmacht hebben, en dus de prijzen deels naar hun hand kunnen zetten. Waarna ze enkele lessen later laten zien dat perfecte competitie slechts een bijzonder geval is van dit model, in plaats van een natuurlijk referentiepunt.

Empirisch onderzoek in de afgelopen jaren geeft dan ook duidelijk aanleiding tot zorg over de stijgende marktmacht van bedrijven, met nadelige uitkomsten voor zowel consumenten als de economie als geheel – zie bijvoorbeeld De Loecker et al. (2020).

Een uitstekend moment daarom voor deze KVS Preadviezen 2020 over mededingingsbeleid. Hoe moet het beleid reageren op de toegenomen marktmacht van bedrijven? En welke nieuwe inzichten biedt de economische wetenschap aan beleidsmakers om een effectiever mededingingsbeleid te kunnen voeren?

We zijn zeer blij dat twee van de meest vooraanstaande Nederlandse economen op dit gebied bereid bleken om de redactie te voeren van deze Preadviezen: Marco Haan en Maarten Pieter Schinkel.

Een uitermate interessante en beleidsrelevante bundel is nu het resultaat. We wensen u veel leesplezier en hopen dat deze publicatie nuttig zal blijken bij het nadenken over en vormgeven van mededingingsbeleid.

Literatuur

De Loecker, J., J. Eeckhout en G. Unger (2020) The rise of market power and the macroeconomic implications. The Quarterly Journal of ­Economics, 135(2), 561–644.

Auteur

Categorieën