Ga direct naar de content

Voor eigen rekening

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 17 2015

Onlangs heb ik een zakelijke rekening geopend bij Triodos. Mijn betere helft, die al langer lid is van de club, wierp mij nuchter toe: ‘prima hoor Triodos, maar je realiseert je dat die een lagere rente biedt?’ Ja dat realiseerde ik mij heel goed. De vraag is waarom ik deze lage rente eigenlijk accepteer.

Eigenbelang

Het gaat het mij hierbij niet specifiek om Triodos. De bank moet zijn knuffelstatus bij mij immers nog waarmaken en er zijn andere duurzame banken. Het gaat mij erom hoe het eigenbelang te duiden in de afruil tussen de prijs en kwaliteit van dienstverlening.

Halo

Ik bankier bij Triodos niet uit een warm glow gevoel of omdat ik een halo boven mijn hoofd voel zweven, maar uit eigenbelang. Waaruit bestaat dat eigenbelang? Ik ben niet op de wereld gezet om mijn vermogen te maximaliseren maar ik wil ook geen dief van mijn eigen portemonnee zijn, dus ik wil wel wat terugzien voor die lage rente.

Manipuleren

Allereerst vind ik het prettig bij een bank te zijn waar ik mij niet druk hoef te maken of het management bezig is libor rentes te manipuleren, zich onledig houdt met schimmige vastgoedhandeltjes, mijn privégegevens aan derden verkoopt of de schijn van integriteit wekt via een vrome bankierseed.

Wapenhandel

Als tweede ben ik ook erg tevreden dat mijn geld niet ingezet wordt voor wapenhandel of kinderarbeid. Op de eerlijkebankwijzer.nl scoren meerdere Nederlandse financiële instellingen (onder andere ING, Aegon en Delta Lloyd) nog altijd zeer twijfelachtig op wapenhandel. Er is al genoeg ellende op de wereld, dus ik zie liever dat mijn geld voor wat productievere doeleinden wordt aangewend.

Oligopolie

Naast deze ethische argumenten zijn er ook ‘hardere’ economische argumenten. In een oligopolie is het heel belangrijk dat er kleinere spelers zijn met tanden, zeker nu overstappen van de ene bank naar de andere door de Ibanvloek is bemoeilijkt. We zien iets dergelijks in de zorgmarkt waar DSW met zijn voorman Chris ‘nomen est’ Oomen een luis in de pels is van de grote verzekeraars. Dat houdt de grote jongens scherp.

Langere termijn kwaliteit

Tot slot, door te stemmen met de voeten kan ik een duurzame manier van bankieren aanwakkeren. Hoe meer consumenten langere termijn kwaliteit laten prevaleren boven oppervlakkige korte termijn rentewinst, hoe meer de gehele bankensector geprikkeld wordt duurzaam te bankieren.

Schokken

Met de transitie naar duurzaam bankieren nemen schokken, luchtbellen en misstanden af en verkleint de kans dat belastingbetalers weer scherven mogen rapen. Tegelijk worden via duurzaam bankieren activiteiten gefinancierd in de reële economie die bijdragen aan lange termijn welvaart. Die lage rente is zo beschouwd eigenlijk nog een koopje. Of op zijn jiddisch: rente shmente.

Auteur

Categorieën