Ga direct naar de content

Veranderde visie op pensioen voor hogere inkomens splijt tweede pijler

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 10 2015

Van werknemers met een hoger inkomen wordt verwacht dat zij zelf beslissen of en hoeveel zij willen sparen voor het aanvullend pensioen. Daarbij past meer keuzevrijheid in de tweede pijler wat betreft de uitvoerings- en beleggingskeuze.

Pensioenen in beeld ESB

ESB Dossier Keuzevrijheid en pensioenen

Pensioenen in beeld
Stratenmaker, zzp-er,
levens lopen sterk uiteen.
Men wil leven, nu niet sparen,
maar toch ook weer niet alleen.
s. Hansson
Foto: Hollandse Hoogte / Roger Dohmen

38

Jaargang 100 (4703S) 12 februari 2015

Jaargang 100 (4703S) 12 februari 2015

39

Auteur