Ga direct naar de content

UWV zet scholingsbudget WW-gerechtigden gericht in

Gepubliceerd om: september 27 2022

Uit de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur blijkt scholing de effectiefste manier om mensen te helpen die moeite hebben met het vinden van een langdurige plek op de arbeidsmarkt. Scholing is het meest effectief als dit wordt gericht op werklozen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Uit bestandsanalyse van UWV blijkt dat de inzet van het scholingsbudget WW voldoet aan de vereisten om effectief te kunnen zijn: het scholingsbudget wordt relatief vaak ingezet voor WW-gerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en voor sectoren waarin veel werk te vinden is zoals transport, ICT en techniek.

Met een enquête, uitgevoerd onder WW-gerechtigden die in de periode juli 2018–juni 2021 een scholingsbudget toegekend kregen, brengen we de behaalde resultaten tot dusver in beeld. Van de 2.600 respondenten op de enquête (responspercentage van ruim 25 procent) geeft 84 procent aan inmiddels het diploma te hebben behaald (linker taartdiagram) en heeft 16 procent de opleiding (nog) niet afgerond (rechter taartdiagram). Van degenen die het diploma behaalden, vond 70 procent werk dat aansloot bij de gevolgde opleiding, nog eens 14 procent vond werk dat niet aansloot bij de gevolgde opleiding, of van wie het onbekend is of het werk aansloot bij de gevolgde opleiding.

De opleiding vergroot volgens WW-gerechtigden niet alleen hun kansen op de arbeidsmarkt, maar ook hun zelfvertrouwen en levensgeluk. Bovendien geeft een groot deel van de WW’ers aan dat zij zonder het opleidingsbudget de opleiding niet gevolgd zouden hebben (of op zoek zouden zijn gegaan naar een werkgever die de scholing had kunnen financieren).

Uit onze interviews bleek dat er nog wel enkele aandachtspunten zijn voor een nóg effectievere inzet van het scholingsbudget. Zo zou één uniforme scholingsregeling effectiever zijn, in plaats van de huidige lappendeken van regelingen. Ook bij UWV zijn een aantal verbeteringen mogelijk, met name in het vereenvoudigen van de administratieve processen voor opleiders en het vergroten van de expertise op het gebied van scholing. Inmiddels zijn verbeteringen op dit vlak al in gang gezet.

Auteurs

Categorieën