Ga direct naar de content

Uitgelicht: Stemmen als het moet

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 24 2020

De opkomst bij verkiezingen in geïndustrialiseerde landen is de laatste decennia sterk gedaald. Om de opkomst te vergroten, gold daarom tussen 1986 en 1992 stemplicht in de Oostenrijkse deelstaten Karinthië en Salzburg. Gaebler et al. onderzochten de effecten hiervan op politieke betrokkenheid van burgers, gemeten in opkomst tijdens de verkiezingen, het vertrouwen in de overheid en partijlidmaatschap. Ze gebruikten hiervoor een difference-in-differences-analyse in twee nabijgelegen steden in andere provincies. Stemplicht verhoogde de opkomst tijdens de verkiezingen met 3,5 procentpunt, maar had na afschaffing geen blijvend effect. De stemplicht verhoogt politieke betrokkenheid, maar heeft dus geen langdurig effect.

Gaebler, S., N. Potrafke en F. Roesel (2019) Compulsary voting and political participation: empirical evidence from Austria. Ifo Working Paper, 315, 01-56.

Auteur