Ga direct naar de content

TNO Symposium: Missies en ‘nieuw’ missiegedreven beleid

Gepubliceerd om: januari 15 2019

Missies en ‘nieuw’ missiegedreven beleid staat als nieuw beleidsperspectief volop in de belangstelling. Niet alleen in Nederland, maar ook in omringende landen en in Brussel krijgen de contouren van de nieuwe beleidsaanpak steeds meer vorm. In april worden de voorstellen voor de maatschappelijke missies in Nederland verwacht, de schetsen voor Europese missies volgen waarschijnlijk in het najaar van 2019.

Naar aanleiding van het verschijnen van De Staat van Nederland Innovatieland 2018 organiseert TNO op 28 januari 2019 in de Pulchri Studio Den Haag een minisymposium Missies en ‘nieuw’ missiegedreven beleid: De kansen van missiegedreven beleid voor Nederland. Tijdens het symposium staan de kansen van de nieuwe aanpak centraal. Wat is er mogelijk met deze nieuwe aanpak en op welke manier kan hier het beste invulling aan worden gegeven? Vier sprekers presenteren op basis van hun ervaring en visie op de toekomst nieuwe perspectieven op de kansen van de nieuwe aanpak voor Nederland en hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

Klik hier voor meer informatie.

Categorieën