Ga direct naar de content

Ten geleide

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 22 2006

Ten geleide

Mr. Drs. J.G. Wijn
Minister van Economische Zaken

I

n de periode 2000-2004 was ICT verantwoordelijk voor bijna
de helft van de Europese groei van de arbeidsproductiviteit
(0,5 procent van 1,1 procent totale groei). Dat is indrukwekkend. Vergeleken met de 0,9 procent in de Verenigde Staten,
valt dat cijfer echter bijna in het niet. Blijkbaar wordt ICT daar
bijna twee keer zo efficiënt gebruikt als hier. Ik ben er daarom van
overtuigd dat wij in Nederland nog een wereld te winnen hebben.
Onze uitgangspositie hiervoor is uitstekend. We hebben een goed
werkende en concurrerende telecommunicatiemarkt, een zeer hoog
aantal breedband internetaansluitingen, excellente kennisinstellingen en meer mobieltjes dan Nederlanders. We halen er alleen te
weinig rendement uit.

in Nederland. Aan al deze zaken wordt hard
gewerkt en we kunnen nog lang niet tevreden
achteroverleunen.
Dit ESB-dossier diept de relatie tussen ICT en
andere productiviteitsgroeibepalende factoren
verder uit. Het is bedoeld om te prikkelen en
te inspireren en om ons op het spoor te zetten
naar meer innovatie, ondernemerschap en
economische groei. Ik kijk uit naar de discussies die dit dossier zal losmaken!

Voor de Europese en Nederlandse achterstand is een aantal redenen. Zo wordt gewezen op de flexibelere product- en arbeidsmarkten in de Verenigde Staten, of hun cultuur van risico nemen.
Anderen wijzen op het feit dat wij werkprocessen onvoldoende
aanpassen aan de nieuwe mogelijkheden die ICT ons biedt. Een
pasklaar antwoord is er echter niet. Reden genoeg om in dit ESBdossier de relatie tussen ICT en productiviteitsgroei nader onder de
loep te nemen en de discussie over dit thema aan te gaan.
Tegelijkertijd zitten we niet stil. Het zou bijvoorbeeld de normaalste
zaak van de wereld moeten zijn om je gegevens maar één keer te
hoeven aanleveren, elektronisch aan de overheid te kunnen factureren of via internet je eigen bedrijf te kunnen oprichten. We werken
er hard aan dit te realiseren. Ook stimuleren we een betere benutting van ICT in het midden- en kleinbedrijf. Via het Actieprogramma
Maatschappelijke Sectoren en ICT (tachtig miljoen euro) ondersteunen we daarnaast de opschaling en grootschalige toepassing van
ICT- toepassingen in bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg. En zo
is er meer. Immers alleen door een excellent ondernemingsklimaat
en zo min mogelijk administratieve lasten is er ruimte voor ondernemers om toepassingen en mogelijkheden ten volle te benutten

ESB

september 2006

Auteurs