Ga direct naar de content

Ten geleide: Innovatie in het betalingsverkeer

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 11 2017

Wie in het buitenland op vakantie is geweest, is het misschien opgevallen dat betalen daar vaak een ander ritueel kent dan hier. Er zijn genoeg landen waar geen enkele van de handvol betaalmethoden in Nederland lijkt te werken. Dat verandert snel, en in veel landen neemt het betaalgemak toe. Niet per se waar je dat als eerste verwacht trouwens; zo kun je tijdens een reis door de binnenlanden van Afrika of Azië plotseling worden verrast doordat je daar met je mobieltje kunt afrekenen.

Al die technologische ontwikkelingen die de wijze waarop we betalen in hoog tempo veranderen, kunnen we samenvatten met de term ‘fintech’. Ook in Nederland mogen we al vele jaren van fintech genieten door innovaties als pinnen, internetbankieren en iDEAL – en meer recent mobiel bankieren, contactloos betalen en betaalverzoeken via een appje. Maar daar houdt het niet op. Instant payments komen eraan. Er staan steeds meer nieuwe spelers te trappelen om een deel van de betaalketen van banken over te nemen. In de nabije toekomst zullen betaalprocessen steeds meer automatisch en op de achtergrond plaatsvinden. Hierdoor zal niet alleen het betalingsverkeer, maar ook de financiële sector in brede zin sterk veranderen. Wat in het betalingsverkeer en de financiële sector gebeurt, zie je ook in andere sectoren, zoals de telecom: technische innovaties veranderen een hele sector. Fintech biedt dus kansen maar brengt tegelijkertijd ook nieuwe risico’s met zich mee.

DNB en de ACM hebben de taak om de voorwaarden te scheppen waaronder innovatie veilig kan floreren, zodat het betalingsverkeer opti­maal de economi­sche en maatschappelijke ontwikkeling volgt en aan de wensen van gebruikers tegemoetkomt.

Duidelijk, stabiel en voorspelbaar toezicht door goed geïnformeerde en deskundige toezichthouders is daarvoor essentieel. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om, samen met onze collega-toezichthouders van de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens, daar zorg voor te dragen.

Toezichthouders hebben daarbij veel gemeenschappelijke doelen en die gemeenschappelijkheid is makkelijk te benadrukken als doelstellingen nog enigszins abstract blijven. Niemand is immers tegen meer innovatie, concurrentie en stabiliteit. Maar het kan moeilijker worden als die abstracte doelstellingen naar concreet toezicht vertaald moeten worden. De ACM en DNB bekijken deze ontwikkelingen ieder vanuit hun eigen perspectief: de ACM die van concurrentie en DNB die van financiële stabiliteit. Sommige regels kunnen voor een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer nodig zijn, en tegelijkertijd toetreding en concurrentie belemmeren. In dat soort gevallen moet er evenwicht gevonden worden tussen de verschillende publieke belangen. Om dit evenwicht te vinden, is een dialoog tussen de verschillende toezichthouders en de markt vereist. De markt wordt daar uiteindelijk sterker van.

Dit ESB-dossier draagt bij aan deze dialoog en wij ondersteunen dit initiatief daarom van harte. Wij willen alle auteurs bedanken die aan dit dossier hebben meegewerkt en wensen u veel leesplezier.

Auteurs

Categorieën