Ga direct naar de content

Substantieel waterbedeffect binnen emissiehandelssysteem

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 30 2019

In het kort

In Mous en Mulder (2017) laten wij empirisch zien dat sectorale emissiereducties binnen het Europees emissiehandelsyssteem (ETS) een hogere uitstoot in een andere sector tot gevolg hebben. Dit waterbedeffect ontstaat doordat de emissiereducties de ETS-prijs verlagen, waardoor de uitstoot voor andere sectoren binnen het systeem goedkoper wordt. Dit betekent dat sectoraal emissiereductiebeleid ineffectief zal zijn als het niet gelijktijdig ETS-rechten uit de markt haalt. In deze blog lichten we toe hoe substantieel dit waterbedeffect is, vanwege vragen die we daarover kregen.

De substantialiteit van het waterbedeffect kan worden afgelezen uit de schattingsresultaten in tabellen 1 en 2. Beide modellen zijn geschat in eerste verschillen van logaritmes, wat betekent dat de coëfficiënten elasticiteiten van veranderingen van jaar op jaar zijn. Dit betekent dat de resultaten als volgt moeten worden geïnterpreteerd:

Bij Tabel 1: een stijging van 1 procent in de groei van het aandeel van duurzame energie in de energieproductie leidt tot een 0,27 procent daling in de ontwikkeling van de CO2-prijs. Ter vergelijking: een 1 procent stijging in het volume van de productie in de Europese Unie leidt bijna tot een verdubbeling van de toename in de CO2-prijs (+ 1,8 procent).

Bij Tabel 2: een 1 procent stijging van de toename in de productie van duurzame energie, leidt tot een 0,55 procent stijging in de toename van emissies in overige ETS-sectoren. Ter vergelijking: een 1 procent stijging in productievolume per sector leidt tot een 0,65 procent toename in de verandering van de CO2 emissies.

Het relatieve effect van de omvang van de productie van duurzame energie op de emissies van de industrie is dus vrijwel even groot als dat van een grotere productie van de industrie zelf. Het gevonden waterbedeffect is dus een substantieel effect. Dat het waterbedeffect niet nog groter is, kan komen doordat gascentrales meer dan kolencentrales door de groei van de duurzame energie uit de markt worden verdreven, waardoor de CO2-intensiteit van stroomopwekking toeneemt.

Literatuur

Mous, S. en M. Mulder (2017) Schonere energiesector leidt tot meer vervuiling industrie. ESB, 102(4754), 467–469.

Auteur

Categorieën