Ga direct naar de content

Stereotype bewezen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 18 2014

Het stereotype beeld van ambtenaren is bewezen: ze zijn lui. Maar ook altruïstisch…

—–

Dur en Zoutenbier verrichten empirisch onderzoek naar de karaktereigenschappen altruïsme en luiheid bij werknemers in de publieke en de private sector. De auteurs gebruiken hiervoor gegevens uit een enquête onder 11.000 Duitse huishoudens over de periode 2004–2005. De resultaten laten zien dat werknemers in de publieke sector gemiddeld altruïstischer zijn dan werknemers in de private sector. Bovendien bestaat dit verschil al bij het betreden van de arbeidsmarkt en is het verschil groter bij hoogopgeleide werknemers. Ook beoordelen werknemers in de publieke sector zichzelf als luier dan werknemers in de private sector. Opmerkelijk is dat dit verschil pas zichtbaar wordt bij meer ervaren werknemers. Het is onduidelijk of dit verschil optreedt door zelfselectie, bijvoorbeeld door het overstappen van actievere werknemers naar de private sector, of doordat werknemers in de publieke sector na verloop van tijd luier worden.

Dur, R. en R. Zoutenbier (2014) Intrinsic motivations of public sector employees: evidence for Germany. IZA Discussion Paper, 8239.

Auteur

Categorieën