Ga direct naar de content

Steile Amerikaanse yieldcurve

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 15 2002

Steile Amerikaanse yieldcurve
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Deze pagina is samengesteld door Financiele Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4351, pagina 219, 15 maart 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De Amerikaanse langetermijnrente ligt momenteel meerdere procentpunten boven de korte, waarmee sprake is van een zeer steile
yieldcurve (zie figuur 1). Deze curve weerspiegelt het verband tussen de looptijd van een lening en het daarbij behorende renteniveau,
bij leningen van dezelfde debiteur. Een oplopende yieldcurve wordt als normaal beschouwd. Een onzekerheids- en tijdspremie is
immers gerechtvaardigd voor het langer afstaan van middelen. Deze onzekerheidspremie wordt deels bepaald door de verwachte
inflatieontwikkeling.

Figuur 1. Yieldcurve VS
De inflatiepremie is in de afgelopen jaren bijzonder gering geweest. Hoewel er in de tweede helft van de jaren negentig sprake was van
een zeer robuuste economische groei, bleef de inflatie door de productiviteitsgroei en de hevige internationale concurrentie beperkt.
Hierdoor was er in deze periode sprake van een zeer vlakke yieldcurve. Uiteindelijk lag de kapitaalmarktrente zelfs onder de daggeldrente,
en was er sprake van een inverse yieldcurve. Dit is geen alledaags verschijnsel en meestal een voorbode van een recessie. In de
afgelopen vijftig jaar was er slechts vijfmaal sprake van een inverse rentestructuur, voor het laatst in december 2000.
De agressieve renteverlagingen van de Fed sinds begin vorig jaar hebben ervoor gezorgd dat de yieldcurve weer een positief verloop
kent. De helling is momenteel zelfs het steilst sinds het begin van de jaren negentig. Een historische analyse laat zien dat zeer steile
yieldcurves vooral voorkomen bij lage korte rentes. Zo bezien is de huidige situatie niet verbazingwekkend.
Zie figuur 2 .

Figuur 2. Relatie yieldcurve en niveau korte rente sinds 1990
Elk punt in bovenstaande grafiek toont de yieldcurve (10-jaars rente minus 3-maands rente) in relatie tot het niveau van de korte rente
op een bepaald moment. De grafiek wijst uit dat er veelal sprake is van een steile curve bij een lage korte rente.

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur