Ga direct naar de content

Sprinkhanenplaag

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 3 2015

De achtste Bijbelse plaag die Egypte trof was een enorme zwerm sprinkhanen waardoor alle oogst werd vernietigd. Het onfortuinlijke insect wordt vaak opgevoerd door linksbozen als ze het over privaat kapitaal hebben.

Doodsbang

Zo waarschuwt de SP voor privaat kapitaal in de zorg. Kamerlid Renske Leijten is al jaren doodsbang voor ‘de wirwar van bv’tjes die niet voor de zorg kiest uit barmhartigheid, maar omdat ze er winst mee wil maken. Deze sprinkhanen mogen geen poot aan de grond krijgen in onze zorg!’

PvdA

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer pleit voor het aanscherpen van regelgeving rond insectenverdelging. Dit naar aanleiding van de machinaties rond het faillissement van kinderopvangbedrijf Estro en eerdere toestanden bij NRC en Hema. Naar Duits model moeten investeringsmaatschappijen meer eigen vermogen inbrengen, aldus Nijboer.

Wanhoop

Is dit een wanhopige poging van de PvdA om in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen de naar de SP overgelopen kapitaalhaters terug te lokken of zit er meer achter?

Nuttig

Sprinkhanen zijn nuttige dieren. Ze eten schadelijke insecten op en zorgen voor mest waardoor planten kunnen groeien. Haal je ze weg, dan wordt het ecosysteem onstabiel. Zo ook met de economie. Privaat kapitaal is nodig om vreemd vermogen te verschaffen voor bedrijven en organisaties die dat nodig hebben en geen beroep op banken kunnen doen. Het is daarom niet slim om nuttige investeringsmaatschappijen met sprinkhanenplagen te vergelijken.

Uitwassen

Toch is het aanpakken van uitwassen geen verkiezingsretoriek. Ecosysteem kunnen niet zonder sprinkhanen, maar een plaag is ook een ramp. Er zijn goede redenen om het Duitse model te omarmen, al worden die niet door Nijboer genoemd.

Eigen vermogen

Door de inbreng van meer eigen vermogen te eisen, zoals in Duitsland, wordt de transactie tussen kapitaalverschaffer en ondernemer niet louter bestuurd door een schuldcontract maar ook door een risicodragend contract. Daarmee wordt het risico gedeeld en heeft de kapitaalverschaffer een betere prikkel om te investeren in de relatie met de ondernemer.

Twee kanten

Het werkt twee kanten op. Ik hoorde ooit het verhaal van een bankier die aan een ondernemer vroeg hoeveel eigen geld hij in zijn bedrijf ging stoppen. Niets, zei de goede man. Dan geloof je niet in je product, vond de bankier, en geef hem eens ongelijk.

Relaties

Door kapitaalverschaffing meer relationeel te maken, begrijpen en vertrouwen partijen elkaar beter. Hierdoor vergroot je de kans dat waarde wordt gecreëerd die uitstijgt boven opgeblazen balansen en wordt de kans op excessen kleiner. De prijs die we daarvoor betalen is dat er minder ‘jackpots’ worden uitgekeerd: een hoog risico gekoppeld aan een hoog rendement. Zoals we van loterijwinnaars weten, wordt daar toch niemand gelukkig van.

Auteur

Categorieën