Ga direct naar de content

Service publicaties

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 2 2006

s e r v i c e   ■  publicaties

Boeken
Spatial dynamics, networks
and modelling
Reggiani & P. Nijkamp n Edward Elgar,
ISBN13 978 1 84542 450 3, 528 blz., £ 85,50

Dankzij drastische veranderingen veroorzaakt door
grote verschuivingen in
de samenleving, zoals de
opkomst van de kenniseconomie en het verhoogt
gebruik van informatie- en
communicatietechnologie,
hebben moderne economieën een transitie
ondergaan naar een netwerkmaatschappij waar
inter-connectiviteit tussen verschillende economieën een significante rol speelt. Dit boek
geeft een verzameling van verdiepingen in
ruimtelijke dynamiek, opkomende netwerken
en modelling efforts. Het boek gebruikt interdisciplinaire concepten en combineert deze
met innovatieve methodes om recente vorderingen in het analyseren en modelleren van de
ruimtelijke economie uit te lichten. Hiermee
wordt het belang benadrukt van nieuwe benaderingen, modellen en methodologie voor het
begrijpen en beter voorspellen van de nu veelal
nog onzekere ontwikkelingen op dit gebied.

Sturing in de Rijksdienst – Nieuwe
en bestaande inzichten verenigd
in hèt sturingsmodel
P. Linker n Van Gorcum, ISBN 9023242335,
408 blz., e 49,90

Hoe verloopt de samenwerking tussen verschillende ministeries? Hoe kan het beleid
van kerndepartementen met uitvoerings-

organisaties verbonden
worden? Wanneer en hoe
grijpt een departement in
in ketens en netwerken?
Vragen die behoren tot
het brede en complexe
terrein van sturing binnen
de rijksoverheid. Paul-Jan
Linker heeft over dit onderwerp een nieuw
boek geschreven, ‘Sturing in de Rijksdienst’.
Linker beschrijft en beschouwt alles wat te
maken heeft met sturing binnen en tussen
organisaties in de rijksoverheid. ‘Sturing in de
Rijksdienst’ bevat alle bestaande theorieën,
modellen, opvattingen en ervaringen van de
afgelopen decennia: van prestatiemanagement
tot New Public Management. Linker introduceert in ‘Sturing in de Rijksdienst’ bovendien
een geheel nieuw sturingsmodel. Dit model
vormt de rode draad van het boek en bevat
naast de ‘harde’ organisatorische en instrumentele kant van sturing ook de ‘zachtere’
kant, zoals wederzijds vertrouwen en druk.

Hollandse overmoed
M. Bouman n Balans, ISBN 9050186998,
255 blz., e 17,50

Eind vorige eeuw had
Nederland een van de best
presterende economieën
ter wereld. Het buitenland
keek met bewondering en
jaloezie naar ‘the Dutch
miracle’, waarin de welvaartsstaat samenging met
een ongekende economische dynamiek. Maar
toen sloeg de recessie toe en deed dat ongenadig. Geen land werd zo ver teruggeworpen
als Nederland. Binnen de kortste keren was

het glorieuze gidsland ineens het lachertje
van Europa. Hoe konden wij onze comfortabele koppositie zo plotseling verliezen? In dit
boek reconstrueert Mathijs Bouman de economische achtbaanrit van de afgelopen tien
jaar. Hij vertelt het verhaal van de internethype en het poldermodel van Wim Kok tot
de consumentenstaking en de doemscenario’s
van Balkenende. Tot slot laat hij zien wat
voor revolutie in denken en doen van politici, ondernemers en burgers noodzakelijk
is om de Nederlandse economie weer op de
rails te zetten. Want ook al trekt de conjunctuur momenteel weer wat aan, structurele
hervorming van de Nederlandse economie
blijft volgens Bouman hard nodig.

Freakonomics
S. D. Levitt & S. J. Dubner n De Bezige Bij,
ISBN 9023418719, 304 blz., e 17,90

In het naar het
Nederlands vertaalde boek
Freakonomics stelt Levitt
originele vragen om tot een
benadering te komen van
de menselijke drijfveren .
Zo bekijkt hij de resultaten van kinderopvoeding
bijvoorbeeld, de waarheid over vastgoedmakelaars of de mythe rondom de financiering
van verkiezingscampagnes. Deze raadsels van
het ‘gewone leven’ worden vervolgens door
Levitt vanuit de economie verklaard. Hij richt
zijn pijlen op de vragen en problemen die
niet onmiddellijk voor de hand lijken te liggen, zoals wat het effect is van voorlezen op
jonge leeftijd op de prestaties van studenten.
Drugdealers wonen thuis, zegt hij, omdat ze
niet eens het minimumloon verdienen.

In deze rubriek worden recent verschenen boeken, onderzoeksrapporten en beleidsadviezen
aangekondigd. Kopij voor deze rubriek via redactie-esb@economie.nl.

Verschenen
Tinbergen
06-046/4 R. Lord; R. Koekkoek & D. van Dijk,
A comparison of biased simulation schemes
for stochastic volatility models.
06-045/2 A. Schabert & S. van Wijnbergen,
Debt, deficits, and destabilizing monetary
policy in open economies.
06-044/1 R. van den Brink & R.P. Gilles,
The outflow ranking method for weighted
directed graphs.

262

ESB  2-6-2006

06-043/1 C. Diks & F. Wagener,
A weak bifurcation theory for discrete
time stochastic dynamical systems.
www.tinbergen.nl

Merit
WP2006-018 J. Rosa; A. Rose &
P. Mohnen, Buying and selling research
and development services, 1997 to 2002.
www.merit.unu.edu
WP2006-019 P. Gehl Sampath, India’s product
patent protection regime: Less or more of
“pills for the poor�
www.merit.unu.edu

CPB
W. Vermeulen & J. van Ommeren, Housing
supply and the interaction of regional
population and employment.
www.cpb.nl

OSA
WP2006-25 D. Pavlopoulos & D. Fouarge,
Escaping the low-pay trap: do labour market
entrants stand a chance?
www.uvt.nl/osa