Ga direct naar de content

Service agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 19 2006

s e r v i c e   ■  ag e nda

Agenda

Personalia

Seminars

De nieuwe vakbeweging: weer
honderd jaar vooruit?

Het bestuur van de stichting Mr. N.G. Pierson
Fonds heeft de Pierson Penning 2005 toegekend aan prof. dr. Th.C.M.J. van de Klundert,
emeritushoogleraar economie aan de universiteit van Tilburg. De Pierson Penning wordt
elke drie jaar uitgereikt aan een zeer verdienstelijke economist van Nederlandse nationaliteit, eind 2006 zal hij worden uitgereikt
aan Theo van de Klundert. Van de Klundert
treedt daarmee in de voetsporen van onder
meer Schouten, Van Der Ploeg en Tinbergen
die de penning eerder wonnen.

Tinbergen

De vakbeweging bestaat inmiddels honderd
jaar. Tijdens de conferentie op 15 juni wordt
teruggekeken op de afgelopen eeuw en een
blik geworpen op de komende honderd jaar.
Aan de orde komen vragen als: Hoe staat de
Nederlandse vakbeweging ervoor? Wat weten
we van de lidmaatschapsontwikkeling en
kunnen we de toekomst voorspellen op basis
van het verleden? Zijn er kansen voor een
internationalisering van deze tot op heden
nationale beweging? Hoe ziet het oude en het
nieuwe mobilisatieprofiel van de vakbeweging er uit? Hoe staat het met de representativiteit van bijvoorbeeld vrouwen en allochtonen? En hoe positioneren jongeren zichzelf
binnen deze sociale beweging, die nu een
eeuw oud is? Themasprekers zijn: Prof. Paul
de Beer (AIAS, De Burcht), Prof. Jelle Visser
(AIAS), Dr Reiner Hofmann (ETUC) en
Prof. Richard Hyman (London School of
Economics). Dr Sjaak van der Velden (IISH)
en Agnes Jongerius (FNV). Aan het einde
van de middag vindt een discussie plaats
tussen de sprekers, leden van de jongeren­
afdeling van verschillende vakbonden en het
publiek. Zie voor meer informatie over het
programma de website van AIAS.
www.uva-aias.net/news.asp

Van Lanschot Lecture
F. van Lanschot Bankiers NV en de
Universiteit van Tilburg gaan jaarlijks een
Van Lanschot Lecture organiseren met
als spreker een internationaal vermaarde
hoogleraar op financieel-economisch terrein. Daarnaast roept Van Lanschot een
Van Lanschot Prize en een Van Lanschot
Scholarship in het leven, welke jaarlijks zullen
worden uitgereikt aan de beste bachelor- en
masterstudenten van de Faculteit Economie
en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit
van Tilburg. Prof. dr. Olivier Blanchard is de
spreker op de eerste Van Lanschot Lecture
die gehouden zal worden op 1 juni 2006 op
de Universiteit van Tilburg. De titel van zijn
lezing luidt: “Is there a Workable European
Social and Economic Model?†Blanchard gaat
in op de vraag of er een werkbaar Europees
sociaal en economisch model bestaat en
aan welke voorwaarden een dergelijk model
dient te voldoen.
http://www.uvt.nl/faculteiten/feb

218

ESB  19-5-2006

Per 1 september 2006 wordt prof. dr. Philip
Hans Franses de nieuwe decaan van de
Faculteit der Economische Wetenschappen
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij
volgt prof. dr. H.R. Commandeur op, die op
15 november 2003 als decaan werd aangesteld.
Franses is hoogleraar Toegepaste Econometrie
en hoogleraar Marketing Research, hij is al
sinds 1987 in dienst bij de Rotterdamse economische faculteit. Prof. dr. Hr.R. Commandeur
leidde de laatste reorganisatie van de faculteit
en gaat na een decanaatschapsperiode van
duizend dagen per omgaande zijn reguliere
onderzoek- en onderwijstaken hervatten.

23 mei: Complementarity and aggregate
implications of assortive matching:
A nonparametric analysis, G. Ridder
(University of Southern California)
29 mei: Free trade areas and rules of
origin, A. Panagariya (Columbia University)
30 mei: Hedonic pricing of landscape
fragmentation in the Netherlands,
L. Bander
30 mei: Testing for reference dependence:
An application to the art market,
K. Graddy (Oxford University)
www.tinbergen.nl

CPB
23 mei: The option value of railway links,
K. Geurs (MNP)
30 mei: What a little pressure can do: the
turnaround of Dutch police performance,
B. Vollaard (CPB)
www.cpb.nl

ERIM
24 Mei: The justice motive as personal
resource, C. Dalbert
www.erim.nl

Sinds 1 april 2006 is prof. dr. I.J.M. Arnold
aangesteld als nieuwe opleidingsdirecteur van
de Faculteit Economische Wetenschappen
te Rotterdam. Hij zal in deze functie leiding
geven aan de initiële opleidingen van de
faculteit. Professor Arnold promoveerde
in 1996 aan de EUR met een dissertatie
over Europees monetair beleid. Hij is hoog­
leraar Economie aan Nyenrode Business
Universiteit. Hij vervulde bij Nyenrode achtereenvolgens de functies van PhD director,
programme director van het executive MBA
en voorzitter van de vakgroep Finance. Zijn
onderzoeksinteresse gaat vooral uit naar
Europese monetaire en financiële integratie.

CentER

De Amerikaanse econoom C.K. Prahalad zal
op 16 november 2006 een eredoctoraat ontvangen van de Universiteit van Tilburg, ter
gelegenheid van het twintigjarig bestaan van
Tias Business School. Prahalad is hoog­leraar
aan de University of Michigan Business School
en auteur van een aantal toonaangevende
publicaties op het vlak van ondernemingsstrategie. Waaronder ‘The fortune at the
bottom of the pyramid’, een boek waarin hij
een zakelijke benadering van het mon­diale
armoedeprobleem bepleit.

Tjalling C. Koopmans Instituut

22 mei: Asset pricing, M. Cremers
(Yale School of Finance Management)
center.uvt.nl

UNU-Merit
23 mei: Different but equal: Total work,
gender and social norms in EU and US
time use, D. Hamermesh (University of
Texas)
30 mei: Exit in globalising industries:
The role of international sourcing,
L. Sleuwaegen (Katholieke Universiteit
Leuven)
www.merit.unu.edu

22 Mei: How to reform the EU budget?
A multidisciplinary approach, F. Figuera
31 Mei: The romance of agency and an
alternative problem definition, K. Williams
(University of Manchester)
www.uu.nl/uupublish/tjallingkoopmans

ACLE
22 Mei: When should a case be
dismissed? The economics of pleading
and summary Judgment standards,
K. Hylton (Boston University)
www.acle.nl