Ga direct naar de content

Schoolverlaters snel aan de slag

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 25 2002

Schoolverlaters snel aan de slag
Aute ur(s ):
Traag, T. (auteur)
Divisie sociale en ruimtelijke statistieken van het cb s
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4380, pagina 775, 25 oktober 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

In 2001 verlieten ongeveer 170.000 scholieren en studenten het voltijdonderwijs. Ruim vier van de tien schoolverlaters hebben een
havo/vwo of een mbo-diploma. Drie van de tien schoolverlaters hebben een hbo- of wo-opleiding gevolgd. Daarnaast is er nog een
groep die afkomstig is van de onderbouw van het algemeen vormend onderwijs en van het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo), ontstaan door een samenvoeging van vbo en mavo. Schoolverlaters hadden in de periode 1999-2001
gemiddeld vijf maanden nodig om een reguliere baan te vinden, vier maanden korter dan in de periode 1994-1996. De baanzoekduur
daalde bij schoolverlaters van alle onderwijsniveaus. Met een reguliere baan wordt bedoeld een baan van twaalf uur of meer per
week waarin men niet werkt als uitzend-, oproep- of invalkracht.
Vmbo-ers het snelst aan de slag
Vmbo-ers waren in 1999-2001 gemiddeld in vier en een halve maand aan de slag in een reguliere baan. Er zijn echter grote
verschillen tussen de verschillende studierichtingen. Schoolverlaters met een lbo-opleiding in de economische richting waren het
snelst aan het werk, zij hadden gemiddeld nog geen vier maanden nodig om een baan te vinden. Schoolverlaters met een lbo-opleiding
in de technische richting zochten aanzienlijk langer. Zij hadden gemiddeld ruim zes maanden nodig.
Voor schoolverlaters met een mbo/havo/vwo-opleiding zijn er grote verschillen in de gemiddelde baanzoekduur. Schoolverlaters met een
technische richting hadden minder dan vier maanden nodig om een reguliere baan te vinden. Schoolverlaters met een verzorgende
opleiding op mbo-niveau hadden daarvoor ruim vijf maanden nodig, en havo-vwo schoolverlaters moesten zelfs gemiddeld ruim een half
jaar zoeken voordat ze een reguliere baan hadden.
Weinig verschillen tussen studierichtingen van hbo-ers en academici
Hbo-ers waren in 1999-2001 gemiddeld vijf maanden op zoek naar een baan. Tussen de verschillende studierichtingen zijn weinig
verschillen in baanzoekduur. Academici zijn gemiddeld het langst op zoek naar een baan. Zij hadden in 1999-2001 gemiddeld vijf en halve
maand nodig om een werkkring te vinden. Net als bij de hbo-ers zijn de verschillen tussen academici met verschillende studie-richtingen
erg klein. Alleen schoolverlaters met een technische universitaire opleiding waren iets sneller aan de slag. Zij zochten gemiddeld vier en
halve maand naar een reguliere baan.
figuur 1

Figuur 1. Gemiddelde baanzoekduur van schoolverlaters naar onderwijsniveau, 1991-2001, in maanden
figuur 2

Figuur 2. Gemiddelde baanzoekduur van mbo/havo/vwo-ers naar richting, 1999-2001, in maanden

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur