Ga direct naar de content

Redactioneel: Margot Robbie in een bubbelbad?

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 2 2016

161Jaargang 101 (4729) 3 maart 2016
Redactioneel ESB
B
ij het Ministerie van Binnen­
landse Zaken maken ze grap ­
jes over ESB. Zo hoorde ik
dat een beleidsmedewerker laatst
van zijn leidinggevende commentaar
kreeg op zijn notitie: “Dat is een echte
ESB­ kop.” De kop gaf heel precies
aan waar het stuk over ging , zodat je
er direct uit kon opmaken wat je van
het stuk kon leren, zodat je dus wist of
je het moest lezen of kon overslaan –
maar de kop was ook wat droog.
Dat niet alle ESB­ koppen zo zijn, be ­
wijst de kop boven dit redactioneel.
Deze is ontleend aan de film The
big short. Tegen de achtergrond van
de naderende ineenstorting van de
Ameri kaanse hypotheekmarkt reali­
seren een paar beleggers zich dat er
wat mis is met de waarde van het on ­
derpand en de hypotheken, waarop ze
short gaan en daarmee uiteindelijk heel veel geld verdienen.
Dit verhaal zal u waarschijnlijk wel kennen – en zo niet, dan
weet ú wel dat u kunt uitzoeken hoe subprime met CDO’s te
maken heeft – bij het algemene publiek is dat niet het geval.
Om dat wat inzichtelijker te maken voor hen, en wat leuker
voor iedereen, besloot de regisseur Adam McKay om een
aantal bekende namen te vragen begrippen uit de crisis toe te
lichten: zo legt actrice Margot Robbie vanuit een bubbelbad
uit wat subprime is en topkok Anthony Bourdain legt aan de
hand van visstoofpot uit wat een CDO is.
Interessant aan de film is ook dat deze drie aspecten combi­
neert: hij is inhoudelijk sterk, gaat over een maatschappelijk
relevant thema en heeft de bite , het spektakel, dat ervoor
zorgt dat de kennis over dit maatschappelijk relevante on ­
derwerp niet saai wordt voor de oningewijde. Je kijkt de film
af, omdat je wil weten hoe het met deze beleggers afloopt. En
als het goed is, blijf je daarna met het onderwerp bezig (nee,
niet met die actrice in dat bubbelbad, met de subprimecrisis
natuurlijk).
Nu verbindt ESB economische wetenschap met beleid; de
maatschappelijke uitdagingen van vandaag stimuleren de
auteurs van morgen en geven handreikingen voor het beleid
van overmorgen. Zo is er in ESB de afgelopen jaren uitge ­
breid gediscussieerd over, om maar eens wat te noemen, de
inrichting van de arbeidsmarkt, gezondheidszorg , de deeleco ­
nomie, verstandig begrotingsbeleid en de inrichting van het
Nederlandse pensioenstelsel. Stuk voor stuk thema’s waar on ­derzoek naar gedaan wordt en beleid
over gemaakt wordt. Daarnaast zijn
er dossiers over speciale onderwerpen
gemaakt en is er ook een dik boek
verschenen met daarin de canon van
de huidige economische wetenschap
(koop dat boek, het staat ook heel
spiffy in uw boekenkast).
Hiermee is ESB
relevant en beleids­
gericht. Voor degenen voor wie deze
kennis onontbeerlijk is, is dit blad
daarom een need ­to ­know. Maar voor
de anderen wellicht wat te weinig een
nice ­to ­know. De ESB­ kop die de be­
leidsmedewerker van Binnenlandse
Zaken uit de eerste alinea van dit
redactioneel bedacht had, scheidde
volgens zijn leidinggevende namelijk
netjes degenen die de notitie niet
hoefden te lezen van degenen die de
notitie echt wel moesten lezen. Waar
dit voor een notitie bij Binnenlandse Zaken functioneel kan
zijn, is het voor een ESB­ bijdrage niet handig , omdat deze
voor een groter publiek is.
Daar gaat ESB de komende tijd wat aan doen. Niet nood ­
zakelijkerwijs meteen aan de koppen, we gunnen de mensen
bij Binnenlandse Zaken hun grapjes, maar we gaan wel meer
experimenteren om te kijken hoe we het bereik van ESB kun ­
nen vergroten. Dat is namelijk goed voor het economisch
debat in Nederland en leuk voor de auteurs. Aan de inhoud,
de focus op economische beleid en wetenschap, zal niet veel
veranderen (als u met name in het bubbelbad geïnteresseerd
bent, wordt u elders beter bediend) en we hopen dat u, de
lezer, zich in het blad blijft herkennen.
Dit is niet nieuw en hier heeft mijn voorganger, Sandra, met
de redactie al veel werk in gestopt. Zo is ESB vorig jaar onder ­
gebracht bij de FD Media Groep – die hebben veel ervaring
in het aantrekkelijk presenteren van inhoudelijke content –,
wordt er hard gewerkt aan het ontwerp van een nieuwe site en
is de redactie vraaggerichter gaan werken.
Het is overigens een flinke uitdaging om het stokje van San ­
dra over te nemen. Een hele eer ook. Sandra is vijf jaar het
gezicht geweest van ESB en heeft in die tijd het blad relevan ­
ter gemaakt en door een lastige periode heen gesleept met
volharding , intelligentie en charme. Dat is iets om trots op
te zijn. Ik hoop het op mijn manier net zo goed te doen. Veel
leesplezier met dit nummer.
Margot Robbie
in een bubbelbad?
JASPER LUKKEZEN
Hoofdredacteur ESB
lukkezen@economie.nl

Auteur