Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 7 1982

RECTIFICATIE

In de column “Interventie versus de
markt” van prof. dr. H. W. de Jong in
ESB van 24 maart jl. is een storende
drukfout geslopen. In de derde kolom,
regel 34, komt het woord “laag” voor
waar dat “hoog” had moeten zijn.
De zin luidt: “Terwijl de staat het
“pacta sunt servanda” waar het eigen
belangen betreft hoog houdt, kan zij er
slechts door dreigementen (oliemaatschappijen) of door stakingen (vakbonden) van af worden gehouden haar be~
moeizucht uit te strekken tot andermans
contracten dan wel bovengenoemde
grondregel van de markteconomieën
te schenden”.
387