Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 15 1995

Rectiflcatie
In het vorige nummer van ESB is
in het artikel ‘Prikkels en prestaties’
van H.G. Barkema abusievelijk op
biz. 229 twee keer de term ‘management buyout’ vervangen door ‘overname’. Waar ‘overname’ staat moet
dus ‘management buyout’ worden
gelezen.