Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 16 1989

In de bespreking van het boek: Integration through law (redactie: M. Cappelletti, M. Seccombe en J. Weiler ),
vorige week in ESB, door prof. dr. M.
Weisglas, ontbrak de tekst behorende
bij de voetnoten 3 en 4 (ESB, 8-2-1989,
biz. 147, middelste kolom). Dit is storend omdat deze voetnoten niet alleen
een additionele bron bevatten (voetnoot 3), maar ook een aanvullend overzicht van de inhoud van het project “Integration through law”. Hieronder vol-

3. Zie: J.J. Feenstra en K.J. Mortelmans,
Gedifferentieerde integratie en gemeenschapsrecht, Rapport voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
V48.1985.
4. Volume II: Environmental protection policy, door Eckard Rehbinder en Richard Stewart (XXIV plus 350 biz., $ 77,75); Volume
III: Consumer law, common markets and
federalism in Europe and the United States,
door Thierry Bourgoignie en David Trubek
(XXIV plus 271 biz., $ 63,50); Volume IV:
Legal harmonization and the business enterprise: corporate law and capital market harmonization policy in Europe and the U.S.A.,
door Richard Buxbaum en Klaus J. Hopt,
144 biz., $ 29,50); Volume V: The legal
integration of energy markets, door Terence
Daintith en Stephen F. Williams (XXVII plus
176 biz., $ 36,50). Binnenkort is nog de
publikatie te verwachten van: Volume VI:
Regionalism and federalism: The challenge
of regions in national and transnational politics, door Yves Meny, Bruno de Witte en

171