Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 15 1986

In het artikel ,,De ontwikkeling van
de handel tussen de EG en de ACSlanden” in ESB van 1 januari 1986 is
een aantal storende fouten geslopen.
De derde en de zesde rij van label 2
zijn hieronder verbeterd weergegeven.
label. Het aandeel van de ACS-landen
in de totale invoer en uitvoer van de EG
uit ontwikkelingslanden a)
Invoer
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

15,7
14,9
16,5
16,6
16,6
16.5
12,9
14,1
16,2
18,4

Uitvoer
(25,5)
(25,6)
(26,6)
(25,2)
(22,6)
(21.1)
(19,3)
(18,4)
(19,2)
(20,1)

18,6
19,4
20,2
19,0
16,9
18,8
16,8
16,0
13.7
13,3

(18,5)
(19,1)
(19,8)
(18,7)
(15,9)
(17,9)
(16.6)
(15.8)
(13,5)
(12,9)

a) tussen haakjes de cijfers exclusief minerale brandstoffen, aardolie en -produkten.

In figuur 1 zijn bovendien de letters A
en B weggevallen. De A hoort bij het
onderste bolletje, de B bij het bovenste. Bolletje A hoort bovendien niet
op de lijn van 1982 te staan, maar iets
hoger, op die van 1980.
1TCJ3 1 K _ 1 _ 1 Q Q C