Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 10 1985

Rectificatie
Sommige fouten zijn wel zeer hardnekkig! In het artikel
,,Koopkrachtontwikkelingen 1977-1983″ in ESB van 27 maart
1985 was de volgorde van de verklarende tekst bij de figuren 1 en
2 op biz. 292 verwisseld. Bij de rectificatie in ESB van 3/10 april
ging het opnieuw mis. In het onderstaande moet de fout nu echt
zijn hersteld.
Figuur 1. Ontwikkeling van de statische koopkracht 1977-1983
(1977=100) naar inkomensgroep, 1977
110
105

100

95
. Ie25%-groep
. 2e25Vogroep
– 3e25%-groep
• 4e 25% groep

90

i

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Figuur 2. Ontwikkeling van de statische koopkracht 1977-1983
(1977=100) naar sociaal-economische categorie hoofdkostwinner, 1977
110
105
100

95
• Werknemers bedrijfsleven

90.

1977

Ambtenaren

.._… Gepensioneerden en arbeidsongeschikten
………. werkiozgn en overigen
1978

1979

1980

1981

1982

1983