Ga direct naar de content

Reactie op: economie aan het voortgezet onderwijs: verleden, heden en toekomst (2)

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 23 2016

Reactie op de kritiek van de heren Simonse en Smits op ons preadvies.

In ons preadvies is duidelijk gemaakt dat het niveau van de kwaliteit van dit type lerarenopleiding te laag is om voldoende bekwame leraren voor het voortgezet onderwijs op te leveren. De paradox is inderdaad dat het niveau en de diepgang van de lessen van Peter Lammers aan zijn leerlingen op het Barlaeus Gymnasium uitstijgen boven de kwaliteit van het economisch onderwijs aan de hbo-lerarenopleiding, ook in Tilburg. Deze situatie is niet langer houdbaar, omdat de leerlingen van havo en vwo daardoor tekort worden gedaan.

Juist dezer dagen werd bekend dat ook bij wiskunde de noodklok wordt geluid. De hoogleraar wiskunde J.K. Lenstra merkte in de NRC van 20 december j.l. op dat er “een forse kloof tussen de hbo-eerstegraads en de universitair gevormde leraar [is]”. Bij economie is het niet anders, nog versterkt door het misverstand dat docenten met een havo- en hbo-achtergrond zich in de bovenbouw kunnen meten met universitair opgeleide leraren economie. Wij bepleiten een opwaardering van de lerarenopleiding, gedragen door het onderwijzen van bredere en diepgaander vakinhoudelijke kennis.

Zodoende geven ook de heren Simonse en Smits meer aandacht aan de verandering in de syllabi havo en vwo onder de kop “strategisch inzicht”.

Het College voor Toetsen en Examens maakt immers duidelijk het niveau bij het voortgezet onderwijs te willen verhogen door het hanteren van de modelmatige werkwijze, het onderscheiden van korte- en lange termijnanalyse, het onderscheiden van evenwichts- en niet-evenwichtssituaties en het niet verwarren van nonsens-correlatie met een oorzakelijk verband. Daardoor komt het voortgezet economieonderwijs op een hoger plan, waaraan de heren Simonse en Smits zich bij de lerarenopleiding dienen aan te passen, ten behoeve van de leerlingen. Het Ministerie van OCW kan dit verrijkingsproces van de lerarenopleiding in Tilburg en elders zinvol begeleiden.

Auteurs

Categorieën