Ga direct naar de content

Positievere stemming in de zakelijke dienstverlening

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 20 2004

Positievere stemming in de zakelijke dienstverlening
Aute ur(s ):
Roeland Engelen (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4440, pagina 405, 20 augustus 2004 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

De zakelijke dienstverlening omvat een breed scala van bedrijfsklassen, zoals de verhuur van en handel in onroerend goed, de it-sector,
juridische en economische dienstverlening, architecten- en ingenieursbureau’s, uitzendbureau’s en schoonmaakbedrijven. In de zakelijke
dienstverlening waren in 2003 in totaal 1,3 miljoen mensen werkzaam.
Opmars zakelijke dienstverlening
Sinds het midden van de jaren negentig is de zakelijke dienstverlening, gemeten naar de bijdrage aan het bruto binnenlands product, de
grootste bedrijfstak in de Nederlandse economie. In de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven in de zakelijke dienstverlening bijna
verdubbeld. Momenteel is één op de vijf bedrijven actief in deze branche. Ook het aantal personen werkzaam in de dienstverlening is de
afgelopen jaren flink gestegen. Het aandeel van de zakelijke dienstverlening in het totaal aantal arbeidsjaren van de economie steeg van
negen procent in 1987 naar zestien procent in 2003. Bijna de helft van de totale uitbreiding van de werkgelegenheid met één miljoen
arbeidsjaren in de jaren negentig is in de zakelijke dienstverlening tot stand gekomen.
De verslechterde economische situatie in het begin van deze eeuw bracht ook de zakelijke dienstverlening in mineur. Vanaf het vierde
kwartaal van 2000 was de bijdrage van de uitzendbureau’s aan de economische groei negatief. Vanaf het tweede kwartaal van 2002
leverde ook de overige zakelijke dienstverlening een negatieve bijdrage aan het bpd.
Voorzichtige tekenen van herstel
Hoewel de ondernemers in de zakelijke dienstverlening als geheel de omzet en opdrachten de afgelopen maanden nog zagen teruglopen,
zijn er tekenen van herstel. Gezien het toegenomen belang van de zakelijke dienstverlening in de economie, is dit tevens van belang voor
een algemeen herstel. In de eerste twee kwartalen van 2004 waren de ondernemers positief gestemd over de verwachte omzet en
opdrachten in de komende periode. Ook de orderontvangst werd steeds minder negatief beoordeeld. Een steeds groter aantal
ondernemers gaf aan te verwachten dat het personeelsbestand niet verder terug zal lopen. Eén op de vijf ondernemers zei nog wel te
denken aan een afname van het aantal werknemers. Ook meldde nog vier op de negen ondernemers negatief gestemd te zijn over het
economisch klimaat. figuur 1 figuur 2

Figuur 1. Toegevoegde waarde zakelijke dienstverlening, mutaties ten opzichte van jaar eerder

Figuur 2. Verwachte opdrachten voor het komend kwartaal, saldo percentage positieve en negatieve antwoorden

Copyright © 2004 – 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur