Ga direct naar de content

Pakhuis de Zwijger: Luchtvaart, groei of krimp?

Gepubliceerd om: december 14 2018

Het debat over de luchtvaart in Nederland is recent in een stroomversnelling geraakt. Het regionale bewonersverzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport kreeg landelijke betekenis en ook over Schiphol is volop discussie. Het gaat hierbij niet alleen om geluidshinder voor omwonenden, maar ook om klimaatschade door vliegen. De groei van de luchtvaart is dus niet langer vanzelfsprekend. Sommigen menen zelfs dat krimp noodzakelijk is om de klimaatdoelen te halen. Heeft het succesmodel van Schiphol en KLM, met veel transferpassagiers, nog bestaansrecht? Hoe vinden we een balans tussen de voordelen en de nadelen van de luchtvaart? Jasper Faber (CE Delft) zal praten over de politiek en het beleid van de luchtvaart, op 16 januari in Pakhuis de Zwijger.

Klik hier voor meer informatie.

Categorieën