Ga direct naar de content

Pakhuis de Zwijger: Geldstromen door de school

Gepubliceerd om: mei 7 2019

Jaarlijks geeft het Ministerie van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap (OCW) meer dan tien miljard euro uit aan hetbasisonderwijs. Waar stroomt dit geld allemaal door en langs, voordat hetterechtkomt bij de leerling of de leerkracht? Uit onderzoek uit 2016 blijkt datvan elke euro die OCW uitgeeft, slechts 52 cent direct in de klas terechtkomt.

Het is de vraag of de geldstromen op deze manier wel efficiënt zijn. Vanaf 2021krijgen ouders en leerkrachten via de medezeggenschapsraad meer zeggenschapover de begroting van basisscholen. Wat is dan de rol van de schoolleider, deschoolbestuurder, of de Raad van Toezicht? Met o.a. Barbara Goezinne (OCW) enArjan Trommel (Hogeschool van Amsterdam) wordt hierover gediscussieerd.

Klik hier voor meer informatie.

Categorieën