Ga direct naar de content

Noorden blijft koploper werkloosheid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 27 2001

Noorden blijft koploper werkloosheid
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel is samengesteld door de Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken van het CBS.
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4306, pagina 379, 27 april 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Tussen 1996 en 2000 is de werkloosheid in Nederland gehalveerd. Het werkloosheidspercentage nam af van 7,4 tot 3,7 procent van de
beroepsbevolking. De gunstige arbeidsmarkt heeft in alle provincies tot een daling van de werkloosheid geleid. Grofweg is de
werkloosheid in alle provincies in de periode 1996-2000 gehalveerd. De verhoudingen in werkloosheid tussen de provincies met de
hoogste en laagste werkloosheid zijn niet veranderd. In 1996 én 2000 was de werkloosheid in de noordelijke provincies ongeveer
tweemaal zo hoog als in de provincie Utrecht. Door de daling zijn de absolute verschillen echter minder groot geworden.
In de noordelijke provincies was het afgelopen jaar ongeveer vijf procent van de beroepsbevolking werkloos. De provincie Utrecht heeft
traditiegetrouw de hoogste arbeidsdeelname en de laagste werkloosheid. In deze provincie was slechts 2,5 procent van de
beroepsbevolking werkloos. Dat is veel minder dan het landelijk gemiddelde. Ook in de provincies Overijssel, Gelderland en NoordBrabant lag de werkloosheid vorig jaar onder het landelijk gemiddelde.
Werkloosheid Amsterdam en Rotterdam bovengemiddeld
In Amsterdam en Rotterdam is de situatie op de arbeidsmarkt al jarenlang minder gunstig. De werkloosheid in deze twee steden lag het
afgelopen jaar nog steeds ruim boven het landelijk gemiddelde. Voor Amsterdam kwam het werkloosheidspercentage uit op 6,8 en voor
Rotterdam op 6,5. In de gemeente Utrecht lag de werkloosheid rond het landelijke gemiddelde. In Den Haag was het afgelopen jaar vijf
procent van de beroepsbevolking werkloos.
Zie figuur 1, figuur 2

Figuur 1. Werkloze beroepsbevolking in procenten van de beroepsbevolking, naar provincie in 1996 en 2000

Figuur 2. Werkloze beroepsbevolking in procenten van de beroepsbevolking in de drie grote gemeenten, 1996-2000

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl )

Auteur