Ga direct naar de content

Niet zeker of lagere btw op groente en fruit leidt tot lagere prijzen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 10 2022

In het coalitieakkoord staat het voorstel om het btw-tarief op groente en fruit te verlagen van negen naar nul procent. Het doel is om groente en fruit betaalbaarder te maken voor de consument, die, als het goed is, er dan ook vaker voor kiest ten opzichte van andere (ongezonde) producten. Maar gaat zo’n lager btw-tarief wel gepaard met lagere prijzen?

De verwachting is dat groente en fruit relatief gezien duurder zijn in landen met een hogere belasting op deze producten. De figuur geeft een rangschikking van EU-landen en het Verenigd Koninkrijk naar de hoogte van het btw-tarief op groente en fruit. De tarieven lopen behoorlijk uiteen, van nultarieven in onder andere Ierland en het VK tot meer dan twintig procent in Denemarken en Hongarije. Nederland scoort gemiddeld met een tarief van negen procent.

Een eerste grove indicatie voor de betaalbaarheid van groente en fruit is het prijsniveau ten opzichte van andere Europese landen. De punten in de figuur geven het prijsniveau weer (100 is Europees gemiddelde). Hierbij is gecorrigeerd voor het verschil in het algemene prijspeil tussen landen.

De figuur suggereert een zwak verband tussen de hoogte van de btw en de prijs van groente en fruit, maar er is veel spreiding. Dat het verband zwak is, is niet verrassend, aangezien aanbod- en vraagfactoren primair de prijs van een product bepalen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om de mate van concurrentie en de importafhankelijkheid van een land, maar ook om de voorkeuren van de bevolking voor specifieke producten.

Nederland behoort tot de landen waar fruit en groente verhoudings­gewijs goedkoop zijn vergeleken met andere landen. Invoering van een nultarief zou fruit en groente relatief nog goedkoper kunnen maken, maar nader onderzoek is nodig op dit terrein. Daarbij is het ook van belang om in kaart te brengen in hoeverre ondernemers een lagere btw doorberekenen aan hun klanten.

Auteur

Categorieën