Ga direct naar de content

Nederlandse instituten meer in aandelen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 8 2001

Nederlandse instituten meer in aandelen
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Dit artikel is samengesteld door Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4313, pagina 503, 8 juni 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Hoewel de Nederlandse institutionele beleggers in het eerste kwartaal voor een recordbedrag aan aandelen hebben bijgekocht, zo’n
veertig miljard gulden, kon deze aankoop het verlies op de aandelenportefeuilles door de forse daling van de aandelenkoersen niet
compenseren. De gezamenlijke waarde van het aandelenbelang in de portefeuille van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen
daalde ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ook in het vierde kwartaal vorig jaar was al sprake van een waardedaling. Dat de
nieuwe aankopen van aandelen voornamelijk plaatsvonden bij de pensioenfondsen blijkt uit het feit dat, in tegenstelling tot bij de
verzekeringsinstellingen, de waarde van het aandelenbelang in de beleggingsportefeuille bij pensioenfondsen toeneemt. Al enkele
jaren beleggen pensioenfondsen meer in aandelen dan de verzekeringsinstellingen. Eind 2000 bestond bijna de helft van de totale
waarde van hun portefeuille uit aandelen, terwijl dit bij verzekeringsinstellingen ongeveer een derde is. Dit is een gevolg van de
grotere risico-aversie van verzekeraars. Deze komt ook naar voren in het belang van buitenlandse effecten in de totale portefeuille van
verzekeringsinstellingen. Met een belang van 26 procent blijven zij sterk achter bij de pensioenfondsen die voor maar liefst 65
procent in het buitenland zitten. Opgemerkt moet worden dat dit grotere belang niet noodzakelijkerwijs betekent dat pensioenfondsen
meer wisselkoersrisico lopen, want met de introductie van de euro is de eurozone in principe als thuismarkt te beschouwen. Niettemin
mag niet worden uitgesloten dat ook in toenemende mate buiten de eurozone is belegd.
In het eerste kwartaal zijn de verliezen op de aandelenmarkten voldoende gecompenseerd om er voor te zorgen dat er geen afname van de
waarde van de totale beleggingen heeft plaatsgevonden. Zowel bij de pensioenfondsen als bij de verzekeringsinstellingen nam de
waarde van de totale beleggingsportefeuille toe, waardoor de daling van de totale portefeuille-omvang die zich in het vierde kwartaal
voordeed niet werd voortgezet.
Zie figuur 1.

Figuur 1. Belang aandelen en buitenland, institutionele beleggers, in procenten
Bron: De Nederlandsche Bank.

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur