Ga direct naar de content

Nederland verdient belastingverlaging, toch?

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 1 2012

Bij het aantreden van Rutte-I kon men niet nalaten om bij voortduring te roepen dat er maar liefst 18 miljard euro werd bezuinigd. In werkelijkheid was dat maar 9 miljard. De regering verzwaarde de lasten met 6 miljard en smokkelde 3 miljard euro van Balkenende-IV in de begroting. Zie ook dit stuk hierover. Nu gebeurt iets vergelijkbaars. Het is niet zo erg als in Rutte-I, maar toch.

Rutte-II zegt voor bijna 16 miljard euro te bezuinigen en de lasten met bijna 1 miljard euro te verlichten. Zie ook de CPB doorrekening, p.4 en 6.

Maar dat blijkt toch wel een vertekend beeld te geven. Het afschaffen van de zorgtoeslag van 5½ miljard euro wordt namelijk door het CPB niet geteld als een lastenverzwaring, maar als bezuiniging. De zorgtoeslag meetellen als uitgave is echter wat merkwaardig. De belangrijkste reden waarom de toeslagen bestaan is dat de belastingdienst de heffingskortingen niet mag uitkeren aan mensen met een heel laag inkomen. Vandaar dat de belastingdienst toeslagen uitdeelt (in plaats van heffingskortingen).

Vervolgens geeft Rutte-II de opbrengst van de zorgtoeslag ‘terug’ in de vorm van lagere (inkomensafhankelijke) zorgpremies. Maar die teruggave wordt door het CPB wel geboekt als een lastenverlichting.

Als de toeslagen gewoon tot de belastingen worden gerekend, net als de heffingskortingen, dan verzwaart de overheid de lasten netto met zo’n 4,5 miljard euro. En bezuinigt slechts 10,5 miljard euro.

In Rutte-I gingen de lasten al 6 miljard omhoog op 15 miljard saldoverbetering. Zie CPB doorrekening p.6. In het Lenteakkoord gingen de belastingen nog eens met 9 miljard omhoog op 11 miljard saldoverbetering. Zie CPB doorrekening p.6.

Onder Mark Rutte staat de teller van belastingverhoging in de periode 2010-2017 nu op 21,5 miljard, terwijl 21,5 miljard wordt bezuinigd. Precies de helft van de verbetering van het begrotingssaldo in de periode 2010-2017 is dus gevuld met belastingverhoging. Geen wonder dat veel VVD-ers chagrijnig worden van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Nederland verdient belastingverlaging, toch?

Auteur