Ga direct naar de content

Nederland experimenteerland

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 18 2014

Massachusetts, de staat waar de opstand tegen Engeland begon met de Boston Tea Party. De staat van Harvard en MIT, van J.F. Kennedy en niet te vergeten van de cultband The Pixies. Maar ook de staat waar een fascinerend zorgexperiment plaatsvindt.

Experiment

Vanaf 2006 worden de ziekenhuizen daar financieel geprikkeld om kwaliteit van zorg te leveren. Ziekenhuizen voeren hun prestaties op een beperkt aantal indicatoren in via een webportaal. Controle vindt plaats door steekproeven uit de medische dossiers. Alle uitkomsten van het programma worden gepubliceerd op een website. Sinds de invoering van het systeem zijn de zorgkosten beteugeld en is de kwaliteit gestegen.

Nederland

Dit systeem kan zo in Nederland ingevoerd worden. De verzekeraars weten nu toch nauwelijks wat ze precies bij ziekenhuizen inkopen en tegen welke voorwaarden. Maar kan zoiets wel in ons land? Ik neem u mee naar het jaar 2017.

De minister en een verzekeraar wilden het experiment in 2014 starten bij twee Friese ziekenhuizen. Door IT-problemen werd het experiment een jaar uitgesteld. De Groningse ziekenhuizen waren boos dat zij niet mee mochten doen. Drentse ziekenhuizen vroegen alvast financiële compensatie voor het geval het experiment zou slagen. Medisch specialisten in de Friese ziekenhuizen gebruikten de tijd om te lobbyen voor éígen indicatoren. Vakbonden riepen op tot een landelijke staking omdat zij bang waren voor ‘Amerikaanse toestanden’.

Aan het eind van 2015 bleken de resultaten tegen te vallen. SP-kamerlid Renske Leijten vond hierin het definitieve bewijs dat marktwerking in de zorg was mislukt en dat de minister perverse experimenten hield met Friese patiënten als slachtoffer. Eind van de 2016 begon het systeem goed te lopen. SP-kamerlid Renske Leijten vond hierin het definitieve bewijs dat marktwerking in de zorg was mislukt en dat de minister perverse experimenten hield met Groningse patiënten als slachtoffer.

Draagvlak

In 2016 realiseerde een van de Friese ziekenhuizen een spectaculaire kwaliteitsverbetering, waardoor de kans op infecties met 50% werd teruggedrongen. De verbetering ging gepaard met een lichte kostenstijging. In de onderhandelingen van 2017 eiste de verzekeraar dat beide ziekenhuizen de verbetering zouden doorvoeren maar tegen de oude kosten. Een van de twee ziekenhuizen ging dat niet redden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg suggereerde een fusie tussen de twee. Uiteindelijk werd het experiment stopgezet wegens gebrek aan draagvlak.

Het is curieus om naar de VS te kijken voor een geslaagd zorgexperiment. In dat land maken ze immers een potje van de zorg. Maar ze snappen wel hoe je een experiment moet doen. Geef het de tijd, gun partijen vrijheden, meet de effecten en wees volkomen transparant. Het draagvlak komt dan vanzelf. 

Auteur

Categorieën