Ga direct naar de content

Middelen en bestedingen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 2 2001

Middelen en bestedingen
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel is samengesteld door de divisie Macro-Economische Statistieken en Publicaties van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4297, pagina 215, 2 maart 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

In 2000 bedroeg de economische groei in ons land 3,9 procent. Dit was even hoog als in 1999. Aan de bestedingenkant van de economie
liep de groei van de investeringen wat terug, van 6,5 procent in 1999 naar 4,3 procent in 2000. Deze groeivertraging zat zowel bij de
bouwwerken als bij auto’s en computers. Bij de bouwwerken hing de vertraging samen met een kleiner aantal werkbare dagen in de
tweede helft van vorig jaar. De volumegroei van de consumptie (3,7 procent) was in 2000 opnieuw robuust, maar iets minder uitbundig
dan de hoge groeicijfers in de beide daaraan voorafgaande jaren. Aan de middelenkant van de economie versnelde de invoer naar een
volumetoename van 8,9 procent, maar de stijging van de invoer bleef voor het eerst sinds 1996 achter bij die van de uitvoer. De uitvoer
was in 2000 dan ook de belangrijkste motor voor de economische groei.
Uitvoer: hoogste stijging in tien jaar
De volumegroei van de uitvoer in 2000 bedroeg 9,1 procent. Dit was de grootste stijging sinds meer dan tien jaar. Na de teruggelopen
groei in 1999 als gevolg van de tegenvallende ontwikkelingen in de wereldhandel, was de uitvoer in 2000 weer de aanjager van de
economische bedrijvigheid in ons land. Net als in voorgaande jaren was de groei van de wederuitvoer van goederen (veertien procent)
beduidend hoger dan de groei van de goederenexport uit Nederlandse productie (zeven procent). De wederuitvoer bestond uit
ingevoerde goederen in Nederlands eigendom, die zonder een bewerking te ondergaan, weer werden uitgevoerd. Dit bevestigde het
beeld van Nederland als distributieland. Uitschieter bij de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen was de productgroep
elektrotechnische machines en optische apparaten. De uitvoer bij deze productgroep, die ongeveer éénvijfde deel van de totale uitvoer
uitmaakte, steeg met bijna twintig procent. Ook de uitvoer van de productgroep machines en apparaten steeg met twaalf procent fors. De
machine-industrie in ons land leverde dus een flinke bijdrage aan de exportgroei. Traditioneel gematigd groeide de export van voedingsen genotmiddelen. De chemische producten en de rubber- en kunststofproducten stegen iets meer dan de totale uitvoer.
Zie figuur 1 en figuur 2

Figuur 1. Middelen en bestedingen (volume), procentuele mutaties t.o.v. voorgaand jaar

Figuur 2. Uitvoer goederen uit Nederlandse productie in 2000, procentuele volumemutatie t.o.v. voorgaand jaar

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur