Ga direct naar de content

Mediacoins zijn beter dan Blendle

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 9 2014

Krantenmarkt

De krantenmarkt is al enige tijd in mineur. Al jaren zien we het patroon van dalende reclame-inkomsten en naar de virtuele wereld vluchtende abonnees. Een virtuele wereld waarin alles gratis lijkt, maar niet is. Content moet immers wel geproduceerd worden, maar noch krant noch andere media zijn er in geslaagd consumenten te laten betalen voor online content.

Blendle

De deze week gelanceerde ‘walled garden kiosk’ Blendle biedt slechts een deeloplossing en ook nog eens een oplossing die op langere termijn lelijk in de eigen voet van consumenten kan schieten. Blendle profileert zich immers als de iTunes voor journalistiek, men wil 30% commissie en krijgt ook nog eens volledig inzicht in het leesgedrag. Dat is nu juist – met de ervaringen met Apple in het achterhoofd: bij succes van het platform ga je de hoofdprijs betalen – niet de kant die je als maatschappij op wilt gaan.

Mediabeleid

Het is niet alleen moeilijk om consumenten te laten betalen voor online content. Ook aan de beleidskant van de media zijn er in de huidige situatie serieuze problemen. Zowel de lokale overheden als de rijksoverheid zijn primair subsidiemachines. Subsidies die pluriformiteit zouden moeten garanderen zijn geneigd vooral gevestigde belangen goed te bedienen en lobby’s uit te lokken.

Mediacoins

Om de mediabranche nieuw leven in te blazen introduceren we een nieuw idee dat twee vliegen in één klap slaat. Introduceer een geoormerkt betaalmiddel voor media en een gemeenschappelijk gerund platform voor betalingen en investeringen, zodat media echt kunnen innoveren op digitaal gebied en het mediabeleid kan verbeteren.

Deze ‘mediacoins’ kunnen op de telefoon geladen worden en je kunt ermee voor alle aangesloten digitale mediaproducten betalen met één druk op de knop. Ze kunnen ook aan familie en vrienden worden doorgegeven, net als muntgeld of een boekenbon.

Ook beter dan bitcoins

De voor mediadoeleinden geoormerkte mediacoins zijn veel beter dan bitcoins, omdat daar nog institutionele onzekerheid en speculatie omheen hangt. Door mediacoins te kopen en onder burgers te verdelen kan de overheid op een doelmatige en vraaggerichte manier pluriformiteit bewaken. Net als bij innovatievouchers wordt de vraag gestimuleerd zodat de consumenten uiteindelijk zelf bepalen hoe de mediacoins over diverse media te verspreiden. Goed voor innovatie en het houdt de gevestigde orde scherp.

Tegelijkertijd worden net als bij Blendle de drempels aanzienlijk verlaagd voor eenmalige, impulsieve transacties of losse verkoop van bundels van content. Mediacoins speelt ook in op de toegenomen verwevenheid van de diverse mediaplatforms; ze kunnen immers overal voor worden gebruikt waar voor content digitaal betaald moet worden (tijdschriften, betaal-tv,…).

Onafhankelijk

Mediacoins werken alleen als ze volledig onafhankelijk gerund worden en dus niet afhankelijk zijn van grillen van private partijen. Ook in de toekomst willen we gemakkelijk betalen voor online content en niet plotseling geconfronteerd worden met onredelijke prijsstijgingen of bedenkelijke voorwaarden. Om de veiligheid en onafhankelijkheid te bewaken moeten mediacoins daarom onder de auspiciën van De Nederlandsche Bank vallen. Mediacoins moeten voor alle consumenten duurzaam gezien worden als veilig, onpartijdig en gemakkelijk.

Met mediacoins kunnen media niet alleen werkelijk innoveren in de digitale wereld en hun toegevoegde waarde voor consumenten bewijzen, maar kan ook geld verdiend worden met online content. Tegelijk kan het mediabeleid verlost worden van subsidieverslaving, voortrekkerij en willekeur. Nederland kan daarmee voorop lopen in de wereld als het gaat om media-innovatie, waardoor we ook spinoffs, startups en ander hip geld kunnen aantrekken.

Op korte termijn kunnen consumenten blij zijn met een initiatief als Blendle, maar op langere termijn zorgen alleen onafhankelijk gerunde Mediacoins voor een eerlijk speelveld.

Co-auteur Hendrik Rood is partner bij Stratix. Een iets kortere versie van dit artikel verscheen op 9-5 in het Financieele Dagblad.

Auteur

Categorieën