Ga direct naar de content

Matige groei buitenlandse handel in 1998

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 17 1999

Matige groei buitenlandse handel in 1998
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4197, pagina 259, 2 april 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

De waarde van de handel in goederen met het buitenland is in 1998 gematigd toegenomen. In het eerste kwartaal bleef de sterke groei
van 1997 (invoer 13% ; uitvoer 11% ) gehandhaafd. In de loop van 1998 is de groei echter sterk afgenomen. De vermindering komt
voor een deel door prijsdalingen, maar ook de volumegroei is afgenomen.
De waarde van de ingevoerde goederen is in vergelijking met 1997 gemiddeld met 5% gestegen tot 365 miljard gulden (in de eerste helft
van 1998 was de groei 9%; in de tweede helft 2%). Nederland heeft vorig jaar 393 miljard gulden aan goederen uitgevoerd. Dit is 4% meer
dan in 1997. De groei heeft geheel in de eerste helft van 1998 plaatsgevonden (eerste helft: 8%; tweede helft: 0%). Het handelsoverschot
over 1998 bedraagt 28 miljard gulden (figuur 1).

Figuur 1. Landenaandelen Nederlandse invoer, 1998
Handel sterk onder invloed van crisis in Oost-Azië
De Nederlandse handel met de belangrijkste handelspartners in Oost-Azië heeft in 1998 sterke invloed ondervonden van de financiële
crisis in die regio. De uitvoer naar deze landen daalde in 1998 met 16%. De invoer uit Oost-Azië daarentegen is in 1998 met 26% gestegen
(zie tabel 1).

Tabel 1. Oost Azië; Nederland invoeraandeel en invoergroei
exporterend
land

Japan
China
Taiwan
Hongkong
Singapore
Maleisië
Thailand
Zuid-Korea
Indonesië

aandeel in
Nl invoer
%
4,2
2,0
2,0
1,5
1,3
1,2
0,8
0,8
0,7

groei
Nl invoer
%
21
26
24
18
47
44
5
58
16

Oost-Azië ( totaal)

15,0

26

Het effect van de daling van de uitvoer naar Oost-Azië op de totale Nederlandse uitvoer is relatief klein. Slechts 4% van onze uitvoer
heeft Oost-Azië als bestemming.
De invloed van de stijging van de invoer uit Oost-Azië is van veel grotere betekenis. Niet alleen bedraagt de stijging meer dan een kwart,
het Oost-Aziatische aandeel in de Nederlandse import is met 15% bijna vier maal zo groot als dat in de Nederlandse export. Zonder de
invoer uit Oost-Azië zou de totale Nederlandse invoergroei niet 5%, maar 2% bedragen hebben.

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur